2019-11-01

Nordnets private sparere påvirkes av oktober-spøkelse

I oktober 2019 er det hele 90 år siden det dramatiske børsfallet i 1929. Kombinerer man dette med en frisk prising og en skjør verdensøkonomi, lå alt til rette for en fartsfylt oktober måned. Nordnet sine private sparere har tatt dette til seg og redusert sin eksponering i løpet av måneden.  

Private investorer hos nettmegleren Nordnet omsatte aksjer for 14,7 milliarder kroner i oktober og netto ble det solgt for 73 millioner kroner. Scatec Solar troner på toppen over de mest kjøpte aksjene, med et nettokjøp på 62 millioner. Norsk Hydro topper salgslisten, med et nettosalg på 66 millioner kroner.

 «Grønne aksjer» har virkelig fått sin renessanse i løpet av 2019. En av de mest sentrale aktørene innenfor denne sektoren er Scatec Solar. Oktober måned har derimot vært en tøff måned for selskapet, grunnet litt dårligere kvartalstall enn ventet. Til tross for at selskapet rapporterte solid vekst på både topp og bunnlinje, hadde markedet forventet mer. Resultatet er at selskapet har falt over 8 prosent denne måneden, sier Mads Johannesen, Investeringsøkonom i Nordnet.

 En annen bransje som virkelig har hatt «vind i seilene» i oktober måned er tankmarkedet. Med rater som har vært opp mot 300 000 dollar om dagen, har det vært en virkelig tankfest på Oslo Børs. Dette resulterer i at aksjer som Frontline er høyt opp på vår kjøpsstatistikk. Spenningen nå etter at ratene har falt tilbake, er hvilke utbytter som blir guidet når vi får kvartalsrapporter i løpet av november, fortsetter Johannesen.

Børsmåneden oktober var øvrig preget kvartalspresentasjoner. Oktober måned endte opp 2 prosent. Mye av oppgangen til Oslo Børs kan tilskrives at store tunge børskjemper som DNB, Norwegian og Mowi kom med oppløftende tall og guiding i sine kvartalsrapporter. Videre har flere av de største selskapene i verden kommet med gode tall, senest med Facebook og Apple som har slått analytikernes forventninger. Dette har således bidratt til positiv stemning på de amerikanske børsene, som igjen har smittet over på Oslo Børs.

Vi har også fått flere makronyheter i løpet av oktober måned. Her blir det naturlig å trekke frem rentemøtene i Norge og USA. Sentralbanksjef i USD, Jerome Powell satt styringsrenten ned for tredje gang dette året, til intervallet 1,5-1,75 prosent. Øystein Olsen, sentralbanksjef i Norge holdt på sin side renten uendret på 1,5 prosent og indikerte at rentetoppen per i dag er nådd for Norge.

Nordnets kunder har i oktober måned kjøpt sykliske selskaper, som Scatec Solar, Frontline og Aker BP. På salgssiden blinker Norsk Hydro seg igjen ut som en soleklar kandidat.

 I tillegg til Scatec Solar, ser vi at Frontline er en av de mest nettokjøpte aksjene i oktober. Aksjen er i oktober måned opp over 14 prosent, som indikerer at våre kunder har tjent gode penger på investeringen. Dette gleder en investeringsøkonom, sier Johannesen.

På salgstoppen troner Norsk Hydro, Equinor og The Scottish Salmon Company som de mest solgte aksjene i september måned.

 Sent i september måned opplyste Bakkafrost at de har inngått en bindende avtale om kjøp av 68,6 prosent av aksjene i The Scottish Salmon Company. Dette utløste et pliktig bud på selskapet og igjen tror jeg dette er grunnen til at våre kunder selger aksjen, forteller Johannesen.

 Norsk Hydro har gjennom flere år nå vært preget av Brazil problemer og ikke minst en svakere verdensøkonomi, dette har tynget aksjen og har falt 16 prosent hittil i år. Slik sett tror jeg kundene er lei av å vente og selger aksjen i stort monn, avslutter Johannesen.

Mest kjøpte aksjer

Selskap Handel i kroner
Scatec Solar 62 750 783
Telenor 54 016 103
Frontline 53 819 880
Aker BP 51 234 056
FLEX LNG 41 099 913
Yara International 40 283 627
Hunter Group 33 107 917
Nordic Nanovector 30 730 088
DNO 29 897 820
Ocean Yield 18 881 056

Mest solgte aksjer

Selskap Handel i kroner
Norsk Hydro -66 347 658
Equinor -65 809 602
The Scottish Salmon Company -57 576 288
TGS-NOPEC Geophysical Company -47 506 031
Storebrand -31 741 662
DNB -26 667 989
Norwegian Air Shuttle -24 232 868
PGS -22 607 362
Mowi -22 447 767
BW Offshore Limited -18 757 225

For mer informasjon, kontakt:
Mads Johannesen, Investeringsøkonom Nordnet Norge, tel. 936 583 83
E-mail: mads.johannesen@nordnet.no