2021-04-19

Nordnets resultat för första kvartalet 2021 överstiger väsentligt marknadens förväntningar

Nordnets rörelseresultat avseende perioden januari-mars 2021 uppgår till preliminärt 830 miljoner kronor, att jämföra med prognoser på i snitt 566 miljoner kronor.

Nordnets rapport för perioden januari-mars presenteras i sin helhet den 29 april kl 08.00. Bolaget väljer dock idag att offentliggöra resultatet för första kvartalet tidigare. Detta på grund av att marknadens förväntningar, i form av resultatprognoser från analytiker, väsentligt understiger det resultat som kommer att presenteras. Snittet av analytikernas prognoser för rörelseresultat är 566 miljoner kronor, och rapporterat resultat för Nordnet kommer att uppgå till 830 miljoner kronor. Resultatet efter skatt uppgår till 666 miljoner kronor.

Det resultat som publiceras i detta pressmeddelande är preliminärt. Statistik avseende antal kunder, nettosparande, sparkapital, lånevolym samt antal affärer för månaderna januari, februari och mars finns tillgängligt på nordnetab.com. Ingen mer information kommer att lämnas förrän rapporten presenteras i sin helhet.

Denna information är sådan information som Nordnet AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2021 kl. 12.50 CET.

För mer information, kontakta:

Johan Tidestad, kommunikationschef
Tel: 0708-875 775
E-post:
johan.tidestad@nordnet.se

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.