2020-01-03

Nordnets tradere eier ikke oljeskam

I tillegg til å være en dominerende aktør blant private sparere har også Nordnet en stor andel av de private profesjonelle kundene. De såkalte «daytraderne».  Desember måned har vært preget av nyttårsraketter og store svigninger på verdens børser. Dette betyr at julekvelden kommer tidlig for Nordnet sine mest aktive kunder.

Aktive profesjonelle kunder hos nettmegleren Nordnet omsatte finansielle instrumenter for 3,46 milliarder kroner i desember. Daglig snitthandel blant de aktive kundene beløp seg på 7500 handler per dag for de norske kundene.

Av den totale handelen på 3,46 milliarder sto aksjer for 3,1 milliarder kroner. I tillegg til dette var handelen i finansielle derivater, herunder warrants, opsjoner, og forward kontrakter og på over 360 millioner kroner.

Den mest handlede aksjen var Equinor, som ble omsatt for 311 millioner kroner i løpet av desember måned. Man ser også en meget sterk aktivitet i Photocure og DNB, som har blitt handlet for henholdsvis over 273 og 179 millioner kroner.

  • Etter OPEC møtet i starten av desember har det vært god fart i oljeprisen. Med et samlet daglig kutt på 2,1 millioner fat per dag, frem til mars 2020 ser det ut til å være lite nedside i oljeprisen inn i det nye tiåret. Dette vil blant annet Equinor nyte godt av, og det tror jeg er mye av grunnen til at dette er den mest handlede aksjen i desember, sier Mads Johannesen, investeringsøkonom i Nordnet.

Biotek-feber i desember.

I tillegg til de kjente OBX aksjene, som jevnt over handles mye blant Nordnets daytradere, har det i desember kommet inn flere biotek aksjer.

  • Vi har sett at biotek selskapene på Oslo Børs har fått seg en voldsom opptur i desember måned. Photocure, PCI Biotek og Targovaq er selskaper som i løpet av desember har opp mot tredoblet sin månedlige omsetning.
     
  • Det er sjeldent man ser slike voldsomme økninger fra måned til måned. Som en konsekvens av dette, kommer flere tradere til disse aksjene også, da det skaper et enormt volum, og skaper store muligheter for de som lever av kortsiktige svingninger, avslutter Johannesen.

Mest omsatte finansielle instrumenter

Omsatt verdipapir Omsatt i Norske Kroner
EQUINOR ASA 311 906 815
PHOTOCURE ASA 273 307 952
DNB ASA 179 414 406
AKER BP ASA 165 765 973
TELENOR ASA 133 513 356
FINGERPRINT CARDS B 110 836 484
YARA INTERNATIONAL 105 305 912
FRONTLINE LTD NORGE 99 761 801
STARBREEZE B 96 200 988
TGS NOPEC GEO CO 90 711 261

For mer informasjon, kontakt:
Mads Johannesen, Investeringsøkonom Nordnet Norge, tel. 936 583 83
E-mail: mads.johannesen@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.comwww.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.