2021-06-04

Nordnets tradere på offensiv svenskehandel

I tillegg til å være en dominerende aktør blant private sparere har også Nordnet en stor andel av de private profesjonelle kundene. De såkalte «daytraderne». Mai har vært preget makronyheter og god stemning på verdens børser. Dette viser også omsetningstallene.

Aktive profesjonelle kunder hos nettmegleren Nordnet omsatte finansielle instrumenter for 15 milliarder kroner i mai. Daglig snitthandel blant de aktive kundene beløp seg på 1650 handler per dag for de norske kundene.

Av den totale handelen på 15 milliarder sto aksjer for 11 milliarder kroner. I tillegg til dette var handelen i finansielle derivater, herunder warrants, opsjoner, og forward kontrakter og på 4 milliarder kroner.

Den mest handlede aksjen var Evolution Gaming Group AB som ble omsatt for over 6,4 milliarder kroner i løpet av mai måned. Man ser også en sterk trend i både Nel og Kahoot! som har blitt handlet for henholdsvis 1,1 milliard og 429 millioner kroner.

  • Evolution Gaming Group AB har vært et eventyr å eie de siste årene. Til tross for at gaming og casino sektoren internasjonalt har opplevd litt motbør i 2021, har Evolution Gaming Group gått motstrøms og er opp over 90 prosent så langt i år. Selskapet har over tid opplevd en sterk vekst både organisk, men også via oppkjøp og fusjoner. Med et snittvolum på godt over en milliard svenske kroner om dagen, muliggjør dette store handler i løpet av en dag. Dette er perfekt for tradere.
  • Til tross for 38 prosent kursfall så langt i år ser man fortsatt en relativt høy aktivitet i Nel. Selv om selskapet har opplevd motbør i 2021, ser man at handelsvolumet ligger jevnt over 150 millioner kroner om dagen. Dette i kombinasjon med at selskapet er sensitiv for nyheter gjør at aksjen er en yndet favoritt blant våre profesjonelle tradere. Dette har absolutt blitt en av de mest handlede aksjene blant våre kunder de siste årene, forklarer Mads Johannesen i Nordnet.

Mai måned har vært preget av makroøkonomiske nyheter. Etter at vi fikk inflasjonstall fra USA som viste en prisvekst på 4,2 prosent på årsbasis, tiltok frykten ytterligere. Det er delte leire blant økonomer om dette er forbigående eller et vedvarende problem. Skal vi tro den Amerikanske Sentralbanken FED, anser de inflasjonsveksten som forbigående og holder foreløpig fast med at renten vil holdes på dagens nivåer ut 2023. Dog vil de neste måneders utvikling være svært toneangivende for hvilket handlingsrom de faktisk har i forhold til rentevåpenet sitt. Mye av grunnen til det store inflasjonspresset har vært Amerikanernes store appetitt på bruktbiler, som steg over 10 prosent i april måned.

Den amerikanske konsumenten økte forbruket sitt med 4,2% i mars, sammenlignet med februar. Grunnen til dette er stimulansesjekkene som myndighetene har kommet med det siste året i regi av Covid-19 pandemien. Til tross for økt forbruk av varer og tjenester, viser også tallene at spareraten er steget til 27,6 prosent. Dette betyr at flere amerikanere enn vanlig har mer penger å forbruke når vi går inn i en gradvis gjenåpning fremover.

  • Selv om Oslo børs har steget mye de siste månedene har også den svenske børsen OMX Stockholm som er opp over 18 prosent hittil i år. Kombinasjonen av industri, teknologi og helse har vist seg å være en virkelig god kombinasjon i 2021, dette ser vi også våre tradere har utnyttet seg av og handlet OMX indeksen hyppig i mai måned.
  • Man ser også stor aktivitet i svenske aksjer generelt, med tradingfavoritter som Boliden, Evolution Gaming og Fingerprint Cards, avslutter Investeringsøkonom i Nordnet, Mads Johannesen.
Selskap Omsatt i kroner
Grand total 15 017 242 490
SE0012673267 | Evolution AB 6 451 735 825
NO0010081235 | NEL 1 176 861 913
NO0010823131 | KAHOOT! ASA 429 143 904
NO0010096985 | EQUINOR 378 743 902
SE0008374250 | Fingerprint Cards AB ser. B 282 328 364
NO0005052605 | NORSK HYDRO 238 630 630
BMG1466R2078 | BORR DRILLING 218 999 585
NO0010715139 | SCATEC ASA 218 068 982
SE0015559497 | OMXS301E 201 487 063
NO0010112675 | REC SILICON 183 667 529

 

For mer informasjon, kontakt:
Mads Johannesen, Investeringsøkonom Nordnet Norge, tel. 936 583 83
E-mail: mads.johannesen@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.