2024-05-06

Nordnets vd säljer aktier

Nordnets vd Lars-Åke Norling har idag sålt 175 000 aktier i Nordnet AB (publ).

Nordnets vd Lars-Åke Norling har idag den 6 maj sålt 175 000 aktier i Nordnet till ett pris om 197 kronor styck. Efter försäljningen äger Norling drygt 1,5 miljoner aktier i Nordnet.

– Jag har valt att sälja en del av mitt aktieinnehav i Nordnet. Försäljningen har gjorts av privatekonomiska skäl. Jag har ett substantiellt aktieägande kvar i bolaget, och mitt engagemang i Nordnet och min tro på vår potential att fortsätta växa på den nordiska sparmarknaden är oförändrat starka, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

Transaktionen kommer att insynsrapporteras till Finansinspektionen enligt gällande regler.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.