2010-05-04

Norjalaiset tekevät enemmän riskisijoituksia kuin naapurimaat

Nordnetin julkaiseman Pohjoismainen säästöbarometri -tutkimuksen mukaan kulttuurierot ja maantieteelliset seikat ohjaavat pohjoismaalaisten sijoituksia. Norjalaiset ottavat eniten riskiä, ruotsalaiset sijoittavat varovaisimmin suomalaisten seuratessa kannoilla. Tanskalaiset vuorostaan ovat hullaantuneet sijoittamaan kotimaansa ulkopuolelle.

Nordnet on tutkinut vuoden 2010 tammi-maaliskuun aikana 310 000 asiakkaidensa välillä esiintyneitä säästämiseen ja kaupankäyntiin liittyviä eroja. Raportista ilmenee pohjoismaisten säästäjien sijoitusomaisuuden jakautuminen kussakin maassa rahan, osakkeiden ja rahastojen välillä, kuinka paljon sijoitustoiminnassa käytetään lainarahaa sekä mihin osakkeisiin tai rahastoihin sijoitetaan eniten tällä hetkellä.

Pohjoismaisten sijoittajien osalta on havaittavissa selkeitä kulttuurieroja. Osittain erot sijoituskäyttäytymisessä johtuvat historiallisesti opituista sijoitustavoista. Myös maantieteelliset seikat sekä kotimarkkinoiden koko vaikuttavat sijoituskäyttäytymiseen, mikä ilmenee erityisesti tanskalaisten kohdalla.
Osakkeet on suhteellisesti selkeästi suurin omaisuusluokka kaikissa Pohjoismaissa. Osakkeissa suositaan isoja, historiallisesti hyvin menestyneitä paikallisia yhtiöitä. Suomessa suositaan Nokiaa, TeliaSoneraa ja Fortumia. Ruotsalaiset sijoittavat aktiivisesti myös rahastoihin. Käteisen osuus sijoituksista oli kaikissa maissa noin 10 % tasolla.

Norjalaiset vivuttavat sijoituksiaan velalla naapureitaan herkemmin. Suomalaiset sen sijaan välttävät velalla sijoittamista viimeiseen asti. Jossain sentään suomalaisetkin erottuvat selkeästi edukseen. Meiltä löytyy pohjoismaalaisista suurimmat salkut. Valtaosa suomalaisista sijoittaa pitkänjänteisesti, kun taas naapurimaista löytyy enemmän aktiivikaupankävijöitä, jotka sulkevat positionsa joka päivä iltaan mennessä. Näin ollen salkkuun ei välttämättä jää ollenkaan osakkeita ja pankkitilillekin jää vähemmän varoja kuin pitkäjänteisille sijoittajille.