2009-07-17

Norske fondsforvaltere tror Oslo Børs skal opp 11 %.

Nordnet har spurt 10 norske fondsforvaltere hvordan de ser på utsiktene for børsen i andre halvår 2009. Hver enkelt fondsforvalter har svart på 3 spørsmål; hvordan blir utviklingen på Oslo Børs i andre halvår, hvilken aksje tror de mest på, og hvilken aksje tror de minst på.

Alle fondsforvalterne tror på en positiv utvikling på Oslo Børs i andre halvår. I gjennomsnitt tror fondsforvalterne at Oslo Børs sin hovedindeks vil stige 11 % fra dagens nivåer, og ligge på 312 poeng ved utgangen av året.

– Absolutt alle forvalterne er positive til børsen i andre halvår. Den korreksjonen vi har opplevd i aksjemarkedet siden midten av juni vil i løpet av andre halvår bli tatt igjen, og rundt nyttår regner forvalterne med at vi skal teste nye toppnivåer for 2009. Dette er ingen dramatisk stigning for andre halvår, men ser vi året under ett, og ender vi opp med en hovedindeks på godt over 300-tallet så har aksjemarkedet i 2009 faktisk gitt en avkastning på mellom 30% og 40%, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Norge.

Ingen av fondsforvalterne har valgt samme favorittaksje, men det er en liten overvekt mot offshore sektoren med aksjer som Dockwise, Sevan Marine og Odim blant de mest populære. Ut over dette er det en god spredning i aksjer og bransjer fondsforvalterne anbefaler og har tro på for andre halvår.

På spørsmål om hvilken aksje fondsforvalterne tror minst på er de mer samstemte. Fire av ti fondsforvaltere svarte at Frontline ville ha den svakeste utviklingen i andre halvår, mens to fondsforvaltere sier at REC er den aksjen de minst kunne tenke seg å porteføljen.

– De norske fondsforvalterne tror på en generell og bred oppgang på Oslo Børs i andre halvår, med unntak av shippingsektoren. Overkapasitet, tapsbringende rater og fortsatt sviktende handel i verdensøkonomien bidrar nok til at fondsforvalterne er negative til shippingsektoren for øyeblikket, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Norge.

Men fondsforvalterne er også uenige.

– Norsk Hydro blir utpekt som den aksjen som både vil gjøre det best og dårligst på Oslo Børs i andre halvår blant to forvaltere i undersøkelsen. Innenfor fiskeoppdrett finner vi også selskaper på både topplisten og bunnlisten, representert med henholdsvis Cermaq på topplisten og Marine Harvest på bunnlisten, avslutter Skar.

Kilde: Nordnet