2011-12-01

November: Fortsatt intensiv börshöst

Den intensiva börshösten har fortsatt under november och spararnas höga aktivitet håller i sig. Antalet aktiva konton hos Nordnet uppgår nu till över 400 000.


I november gjordes 1 348 113 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 62 703 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 403 000 stycken, motsvarande en ökning med 5 000 sedan föregående månad och 43 000 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i november preliminärt till 0,5 miljarder SEK.


Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

– De kraftiga rörelserna på börsen håller i sig och spararna ser fortsatt om sina portföljer. Nya sparare hittar också till börsen och hos Nordnet finns nu över 400 000 aktiva konton, säger Adrian Westman, Communications Manager på Nordnet.

För mer information, kontakta:
Adrian Westman, Communications Manager Nordnet, 0735-09 04 00
adrian.westman@nordnet.se

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 december 2011 kl 10.30 (CET).

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 400,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.


Filer