2022-04-05

Nu sker utbetalning i ”Return Initiative” – Nordnets och Öhmans miljö- och klimatinitiativ

Inom ramen för The Return Initiative donerar Nordnet och bolagets största ägare Öhman tillsammans 0,10 kr per aktieaffär som görs av Nordnets kunder under 2022 till organisationer som arbetar med att lösa utmaningar kopplade till miljö och klimat. Tre organisationer har valts ut per land där Nordnet har verksamhet, totalt tolv organisationer.

I februari utlystes en omröstning bland Nordnets kunder om hur pengarna ska fördelas mellan de organisationer som medverkar. Idag presenteras utfallet av omröstningen, samt storleken på donationerna för första kvartalet. Utfallet i den svenska omröstningen blev enligt följande:

  • Håll Sverige Rent:                                     29,6% av rösterna
  • KTH Climate Action Centre:                   34,7% av rösterna
  • Stiftelsen för Östersjölaxen:                   35,8% av rösterna

Under första kvartalet gjordes totalt 6 342 400 affärer av Nordnets svenska kunder, vilket betyder att bidraget till medverkande organisationer för årets första tre månader blir 634 240 kronor. Pengarna kommer att allokeras till organisationerna enligt ovanstående röstfördelning. Totalt för alla fyra länder blir utbetalningen drygt 1,7 miljoner kronor.

– Många av oss känner en osäkerhet inför vilken skillnad vi kan göra för miljön och klimatet, eftersom det är en stor och komplex fråga. Return Initiative är Nordnets och Öhmans sätt att visa att alla kan göra någonting för att tackla de klimatutmaningar vi står inför, och faktiskt påverka världen i en positiv riktning. Förhoppningsvis kan detta inspirera andra företag att tänka i liknande banor. Nordnets kunder har nu sagt sitt om hur de tycker att donationerna ska fördelas, och det bli spännande att se hur organisationerna väljer att omsätta våra bidrag i praktiska handlingar, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

– Vi vill rikta ett stort tack till Nordnets sparare. De här pengarna gör stor skillnad i arbetet mot nedskräpningen. Vi har dessutom fått ett önskemål om att översätta information om allemansrätten till ukrainska, till de barn som nu har flytt kriget och kommit till Sverige. Vi hoppas kunna använda donationen till det, säger Johanna Ragnartz, vd Håll Sverige Rent.

– Nordnets initiativ är viktigt för KTH eftersom det kommer bidra till att nya forskningsprojekt kan startas, som annars inte hade kunnat förverkligas. Dessutom kommer KTH med Nordnets och Öhmans stöd kunna stärka arbetet med att bygga upp en kunskapsbank för gymnasieelever, studenter och allmänheten, säger Karin Larsdotter, vice föreståndare för KTH Climate Action Centre.

– Vi är överväldigade av det här initiativet och vill rikta ett stort tack till alla som röstat på oss. Med donationen från Nordnet och Öhman tillsammans med andra insamlade medel så kan vi fortsätta arbetet för att freda och skydda vår vilda lax och vår vilda öring, säger Thomas Johansson, generalsekreterare Stiftelsen för Östersjölaxen.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.