2008-06-23

Ny VD för Nordnet Pension

Nordnet Pension har anställt Johan Furenmo som ny VD. Johan har varit anställd som försäljningschef för Nordnet Pension sedan 2006. Dessförinnan har Johan under tio år arbetat i olika försäljningschefsbefattningar inom SPP Liv såsom Försäljningschef Privatmarknad och Försäljningschef Företagsmarknad.

”Johan har en gedigen erfarenhet av att sälja pensionsprodukter. Med Johan som VD blir det ytterligare fokus på säljaktiviteter”, säger Carl-Viggo Östlund, VD för Nordnet.

Nordnet Pensions tidigare VD Oscar Lindvall har framgångsrikt byggt upp Nordnet Pension sedan starten 2004. Nu fortsätter Oscar inom koncernen och kommer att ansvara för affärsutveckling vad gäller koncernens samarbete där bl a ICA-Banken, AstraZeneca, Catella och Söderberg & Partner ingår. Han fortsätter även att ansvara för affärsutvecklingen av pensions- och försäkringsprodukter.

Nordnet Pension lanserade sina första produkter i juli 2005 och har sedan dess vuxit kraftigt. Idag erbjuder Nordnet Pension ett komplett utbud av pensionstjänster såsom Kapitalförsäkringar, Privatpension och Tjänstepensionslösningar. Nordnet Pension har idag drygt 27 000 kunder med ett samlat sparkapital på drygt 8 miljarder svenska kronor.

För mer information kontakta:
Carl-Viggo Östlund, VD Nordnet, +46 8 506 330 30, +46 70 609 58 81, carl-viggo.ostlund@nordnet.se
Johan Furenmo, VD Nordnet Pension, +46 8 506 330 30, +46 70 360 47 95, johan.furenmo@nordnet.se

Filer