2023-12-29

Nytt antal aktier och röster i Nordnet

Antalet aktier och röster i Nordnet har ökat med 82 492 stycken efter genomförd nyemission med anledning av aktieteckning med stöd av teckningsoptioner utgivna inom ramen för Nordnets teckningsoptionsprogram 2020/2023.

Sista dagen i teckningsperioden var den 22 november 2023 och de nya aktierna emitterades och registrerades hos Bolagsverket i december. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 251 534 101 aktier och röster i bolaget. Aktiekapitalet uppgår till 1 257 670,50 kronor.

Informationen är sådan som Nordnet är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-12-29 11:00 CET.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations, marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.