2023-10-31

Nytt antal aktier och röster i Nordnet

Som tidigare offentliggjorts har Nordnet under oktober 2023 genomfört återköp av totalt 5 689 865 teckningsoptioner utgivna inom ramen för bolagets teckningsoptionsprogram 2020/2023 mot betalning i form av 1 451 609 nyemitterade aktier. Antalet aktier och röster i Nordnet har således ökat med 1 451 609.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 251 451 609 aktier och röster i bolaget. Aktiekapitalet uppgår till 1 257 258,045 kronor.

För mer information, kontakta:

Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Marcus Lindberg, Head of Investor Relations
marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128

Denna information är sådan information som Nordnet är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2023-10-31 kl. 21.00 CET.

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.