2006-05-02

Nytt rekord med 49 107 avslut en enskild dag

April blev ytterligare en mycket aktiv månad för Nordnet med totalt ca 623 400 avslut (ca 32 800 avslut per dag) i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Luxemburg. Det är 48 % fler jämfört med samma period 2005.

”Antalet avslut i april är faktiskt lägst hittills i år. Trots detta var det en helt fantastisk månad och en av våra bästa genom tiderna”, säger Jessica Gertun.

Den 27 april slog Nordnet nytt avslutsrekord med hela 49 107 avslut sammantaget på alla marknader. Det var främst våra norska kunder som var extremt aktiva på Oslobörsen denna dag.

Nordnet april-06 förändring mars-06 feb-06 jan-06 april-05
april
05–april
06
Sverige 275 491 47 % 339 700 312 204 346 177 187 317
Norge 177 237 52 % 228 871 161 910 194 020 116 487
Danmark 79 074 49 % 106 737 82 187 97 625 53 083
Finland 17 476 n/a 22 024 17 781 14 505 –
Tyskland 64 940 11 % 83 119 77 861 77 725 58 328
Luxemburg 9 153 60 % 9 853 10 443 10 545 5 720
Totalt 623 371 48 % 790 304 662 386 740 597 420 935

Tabell: Nordnets avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder under april-06, mars–06, feb-06, jan-06, och april-05 samt förändringen i procent från april-05 till april-06.
Källa: Nordnet

Snitt per börsdag april 32 809
Snitt per börsdag mars 34 361
Snitt per börsdag februari 33 119
Snitt per börsdag januari 33 664
Snitt per börsdag april 2005 20 045

Tabell: Genomsnitt antal avslut per dag under april-06, mars-06, feb-06, jan-06, och april-05. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med antal handelsdagar då de svenska, norska, danska, finska eller tyska börserna var öppna.
Källa: Nordnet

Filer