2008-06-10

Ökad koncernledning

Nordnets koncernledning går från åtta till nio medlemmar då Jonas Burvall anställs som Corporate Communications Manager med start i början av september. Jonas kommer närmast från Skandia Liv där han arbetat som informationschef och suttit med i Skandia Livs ledningsgrupp och dessförinnan har Jonas arbetat som informationschef på SalusAnsvar sedan 2003.

I koncernledningen ingår följande:

Arturo Arques Manager Product and Services
Jonas Burvall Corporate Communications Manager
David Craelius CIO
Anders Råge CAO
Fredrik Svederman CFO
Victoria Thore COO
Maria Zalamans HR-Manager
Torbjörn Östman Project Manager
Carl-Viggo Östlund CEO

För ytterligare information kontakta:
Carl-Viggo Östlund, 08-506 330 30, 070-609 58 81, carl-viggo.ostlund@nordnet.se

Filer