2007-07-02

Ökning av antalet avslut jämfört med juni 2006

Under juni 2007 ökade antalet avslut jämfört med juni 2006. Nordnets
kunder gjorde på samtliga marknader 689 635 avslut i aktier, warranter
och optioner. Det motsvarar 32 840 avslut per börsdag.

”Jämfört med juni förra året ökar antalet avslut per dag på samtliga
marknader utom Norge, störst är ökningen i Finland, 157%, och Tyskland,
45%”, säger VD Klas Danielsson.

”Mot slutet av juni har en viss sommarstiljte infunnit sig, kombinerat
med en oro för ränteutvecklingen har detta inneburit att våra kunder
gjort färre avslut den här månaden jämfört med maj”, säger Klas
Danielsson.

Nordnet juni- Årlig maj-07 apr-07 mar-07 feb-07 jan-07 juni-06
07 förändring

juni-06 –
juni-07
Sverige 263 17% 304 265 345 394 073 371 162 225 780
771 626 203 479
Norge 170 -19% 166 131 207 211 141 229 802 211 417
716 944 497 866
Danmark 109 19% 110 88 495 118 121 299 117 376 91 680
474 115 560
Finland 44 922 146% 44 616 42 758 53 128 41 659 39 516 18 286
Tyskland 92 017 38% 87 791 83 831 98 861 96 050 88 434 66 601
Luxemburg 8 735 15% 10 594 9 686 13 021 13 351 10 410 7 623
Totalt 689 11% 724 621 836 877 573 856 700 621 387
635 686 470 915

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader
för samtliga kunder under juni-07, maj-07, april-07, mars-07, februari-
07, januari-07 och juni-06. Källa: Nordnet

Snitt per börsdag i juni 32 840
Snitt per börsdag i maj 34 509
Snitt per börsdag i april 31 074
Snitt per börsdag i mars 38 042
Snitt per börsdag i februari 43 879
Snitt per börsdag i januari 38 941
Snitt per börsdag juni 2006 28 245

Tabell: Genomsnittligt antal avslut per dag under juni-07, maj-07,
april-07, mars-07, februari-07, januari-07 och juni-06. Genomsnitt per
dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal
handelsdagar då de svenska, norska, danska, finska eller tyska börserna
var öppna. Källa: Nordnet

Förytterligareinformationkontakta:
Anders Råge, vVD, +46 8-506 330 19, +46 708 18 36 09,
anders.rage@nordnet.se

Filer