2008-07-01

Ökning av antalet avslut jämfört med juni 2007

Aktiviteten hos Nordnets kunder ökade i juni jämfört med juni 2007. Under månaden gjordes 724 124 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Luxemburg. Det motsvarar 34 483 avslut per börsdag.

”Det är en ökning med 5 procent jämfört med juni 2007, men en minskning med 12 procent jämfört med förra månaden”, säger Carl-Viggo Östlund, VD på Nordnet.

Den största ökningen har varit i Finland och Norge som ökade med 55 respektive 27 procent jämfört med juni 2007.

”Den nedåtgående marknaden under juni kombinerat med att många kunder har börjat sin semester gjorde att antalet avslut minskade jämfört med maj”, säger Carl-Viggo Östlund.

Nordnet juni-08 årl maj-08 apr-08 Q2 Q1 juni-07
förändr
Sverige 275 461 4% 312 782 298 112 886 355 1 086 263 771
543
Norge 217 429 27% 250 133 256 129 723 691 826 170 716
536
Danmark 95 090 -13% 113 493 108 529 317 112 396 109 474
697
Finland 69 419 55% 72 311 81 186 222 916 275 44 922
851
Tyskland 61 373 -33% 67 059 85 926 214 358 274 92 017
606
Luxemburg 5 365 -39% 7 649 8 114 21 128 29 8 735
688
Totalt 724 137 5% 823 427 837 996 2 385 2 889 689 635
560 921

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader
för samtliga kunder. Källa: Nordnet

Snitt per börsdag
Juni 2008 34 483
Maj 2008 37 429
April 2008 38 091
Mars 2008 38 536
Februari 2008 46 281
Januari 2008 49 883
Juni 2007 32 840

Tabell: Genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då de svenska, norska, danska, finska eller tyska börserna var öppna. Källa: Nordnet

För mer information kontakta:
Carl-Viggo Östlund, VD, +46 8-506 330 30, +46 70 609 58 81,
carl-viggo.ostlund@nordnet.se

Filer