2013-10-08

Oksaharjun toinen sijoituskirja kyseenalaistaa perinteisen hajauttamisen

Nordnet Blogin suosituin bloggaaja, meklari Jukka Oksaharju on kirjoittanut uuden, tänään julkaistavan kirjan pitkäjänteiselle osakesijoittajalle. Hajauta tai hajoa esittelee polun, jota kulkemalla markkinavoimat palkitsevat lopulta kärsivällisen metsästäjän. Kirjan avainkysymys on, tuleeko sijoittajan hajauttaa osakeomistuksiaan salkkuosakkeiden lukumäärän perusteella, vai riittääkö, että muutamat salkkuyhtiöt ovat hajauttaneet tulovirtansa omissa liiketoiminnoissaan ensiluokkaisella tavalla. 


Hajauta tai hajoa käsittelee erityisesti neljää menestyksekkään sijoitustoiminnan kannalta olennaista kysymystä: Miten tunnistaa laatuyhtiön? Miten osakkeen todellista arvoa tulisi määrittää? Miten osakkeen kurssimuutoksiin pitäisi suhtautua? Mikä on paras sijoitusstrategia passiiviselle säästäjälle?

– Hajauta tai hajoa kyseenalaistaa osan sijoitustoiminnan perinteisistä lähtökohdista. Osakesalkkuaan laajasti yhtiöiden lukumäärällä hajauttanut ja miltei kaikkea omistava sijoittaja saavuttaa varmuudella vain keskinkertaisia tuloksia, ainakin suhteessa yleiseen markkinakehitykseen. Korostan läpi kirjan, että yhtiökohtainen laatu kohoaa pitkällä aikavälillä erinomaisten sijoitustuottojen parhaaksi takeeksi: osakkeenomistajan on äärimmäisen vaikeaa saavuttaa suhdanteiden yli parempaa tuottoa kuin itse pörssiyhtiö saa luotua voittoina yritystoimintaan sijoitetuille varoille, Jukka Oksaharju kuvailee.

Laatuyhtiöstrategia mahdollistaa ylituoton, mutta ei takaa sitä

Kirjassa esiteltävä laatuyhtiöstrategia alleviivaa osinkovirran merkitystä pitkäjänteiselle sijoittajalle: menestyvä pörssiyhtiö maksaa osinkoa vuodesta toiseen, vaikka pörssiä ei olisi olemassakaan. Laatuyhtiöstrategiaa noudattamalla sijoittaja voi vähentää riskiään muiden sijoittajien lyhytjänteisistä toimista osakemarkkinoilla.

Näkökulma korostaa yhtiökohtaisen laadun merkitystä ja vaikuttaa erityisesti hajautukseen: sijoittajan tulee keskittyä salkun markkina-arvon heilahtelun tasoittamisen sijaan ennustettavalla ja vakaalla kasvutrendillä olevan osinkovirran varmistamiseen. Kirjan keskeisen sanoman mukaan osakkeen lyhyen aikavälin kurssimuutos on mahdollistava, ei sijoituspäätöstä ohjaava tekijä.

– Laatuyhtiöstrategiassa sijoittaja keskittää salkkunsa 10–15 jo ansaintamallinsa toimivuuden osoittaneen pörssiyhtiön varaan ja ajoittaa kaupankäyntiään hieman osakkeiden arvostustasojen muutosten mukaisesti. Poikkeuksellisten markkinatilanteiden koittaessa sijoittaja turvautuu myös maltilliseen velkarahoitukseen oman pääoman tuoton maksimoimiseksi kohtuullisella riskitasolla. Yhtiövalintojen keskittäminen, kaupankäynnin hienoinen ajoittaminen ja sijoittajan oman taseen rahoitusrakenne mahdollistavat osakesijoituksissa pitkän aikavälin ylituoton suhteessa yleiseen markkinakehitykseen. Strategian sivutuotteena sijoittajan tulee sietää keskimääräistä voimakkaampia salkun markkina-arvon muutoksia lyhyellä aikavälillä, Jukka Oksaharju tiivistää.

Suomen nuorin sijoituskirjailija

Jukka Oksaharju, 26 v, julkaisee jo toisen sijoituskirjansa. Esikoisteos Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen julkaistiin marraskuussa 2012. Se on tavoittanut yli 6 000 lukijaa alle vuodessa. Oksaharjulla on kaksi lasta sekä KTM-tutkinto laskentatoimen ja rahoituksen aineyhdistelmällä. Yläasteella sijoitustoiminnan aloittanut Oksaharju toimii Nordnetissä meklarina ja bloggaajana. Oksaharjun kirjoituksilla on ollut parhaimmillaan jopa 20 000 uniikkia lukijaa päivässä.

Lisätietoja antaa:

Jukka Oksaharju, sijoituskirjailija, bloggaaja, Nordnet Suomen meklari
050 376 0589 / jukka.oksaharju@nordnet.fi

Nordnet is a Nordic online bank with about 470,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We provide services that simplifies savings and loans. With a modern and smart approach, we focus on active savers. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.