2011-11-01

Oktober: Hög aktivitet i positiv börsmånad

Börsen gick starkt i oktober och spararnas aktivitet ökade något jämfört föregående månad.


I oktober gjordes 1 477 963 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 70 379 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 398 000 stycken, motsvarande en ökning med 3 000 sedan föregående månad och 38 000 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i oktober preliminärt till 0,4 miljarder SEK.

Förändring Förändring
Okt. 2011 Okt. 2010 ett år Sep. 2011 en månad
Sverige 830 904 732 668 13,4% 826 945 0,5%
Norge 234 487 225 873 3,8% 234 816 -0,1%
Danmark 130 102 134 549 -3,3% 127 561 2,0%
Finland 282 470 207 092 36,4% 238 426 18,5%
Totalt 1 477 963 1 300 182 13,7% 1 427 748 3,5%
Snitt per börsdag 70 379 61 913 13,7% 64 898 8,4%
Aktiva konton 398 000 347 000 14,7% 395 000 0,8%
Nettosparande (MSEK) 400 1 300 -69,2% 400 0,0%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

– Oktober var en stark börsmånad och spararna fortsatte vara aktiva i sina portföljer, säger Jonas Burvall, kommunikationschef på Nordnet.
 
 

För mer information, kontakta:
Jonas Burvall, kommunikationschef Nordnet, 0766-27 97 55
jonas.burvall@nordnet.se

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 november 2011 kl 11.00 (CET).

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 400,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

 

 

Filer