2010-11-01

Oktober: Spararna försiktiga till börsen

Aktiviteten har i oktober ökat något jämfört med föregående månad, men spararna behåller sin försiktiga inställning till börsen. Totalt gjordes drygt 1,3 miljoner avslut, vilket är en ökning med 0,7 procent jämfört med september. 

I oktober gjordes 1 352 506 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Tyskland. Det motsvarar 64 405 avslut per börsdag. 

      Förändring   Förändring
  Okt. 2010 Okt. 2009 ett år Sept. 2010 en månad
Sverige 732 668 753 632 -2,8% 742 812 -1,4%
Norge 225 873 327 404 -31,0% 217 102 4,0%
Danmark 134 549 179 134 -24,9% 150 736 -10,7%
Finland 207 092 216 558 -4,4% 179 177 15,6%
Tyskland 52 324 77 687 -32,6% 53 727 -2,6%
Luxemburg 0 9 985 -100,0% 42 -100,0%
Totalt 1 352 506 1 564 400 -13,5% 1 343 596 0,7%
Snitt per börsdag 64 405 68 836 -6,4% 61 073 5,5%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då de svenska, norska, danska, finska eller tyska börserna var öppna. Nordnet i Tyskland och Luxemburg är under avveckling, varför antalet avslut minskat jämfört med tidigare perioder.

Enligt preliminär statistik är Nordnet under oktober månad näst största mäklare mätt i antal aktieavslut på de nordiska börserna. 

– Oktober har dominerats av bolagens kvartalsrapporter, men trots generellt goda resultat behåller spararna sin försiktiga inställning till börsen. Jämfört med september är aktiviteten dock något starkare, och Nordnet behåller sin ledande ställning på de nordiska börserna, säger Jonas Burvall, kommunikationschef på Nordnet. 

Mäklare Marknadsandel
1. SEB 8,0%
2. Nordnet 7,2%
3. Credit Suisse 5,5%
4. Morgan Stanley 5,2%
5. Citadel Securities 4,6%

Tabell: Marknadsstatistik gällande andel av antalet avslut i aktier på Nasdaq OMX och Oslo Børs. Statistiken bygger på preliminära beräkningar. Källa: Nordnet


För mer information, kontakta:
Jonas Burvall, kommunikationschef Nordnet, 0766-27 97 55
jonas.burvall@nordnet.se


Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 345,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark, Finland and Germany. Visit us at
www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, www.nordnet.fi and www.nordnet.de.

Filer