2008-11-03

Oktoberkrakk ga rekordhøy aktivitet blant privatpersoner på Oslo Børs

Handelen hos aktørene som driver med ren internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds, E-Trade og Skandiabanken, endte på 828.764 transaksjoner i oktober og handelsvolumet endte på 47,5 mrd. Internettmeglerne stod for 20,3 % av antall transaksjoner og 12,5 % av volumet på Oslo Børs i oktober. Nordnet var største megler på Oslo Børs i oktober med en markedsandel på 10,8 % målt i antall transaksjoner.

”I tillegg til at oktober går inn i historiebøkene som en av de svakeste månedene gjennom tidene på Oslo Børs, vil den også gå inn i historiebøkene som den mest aktive måneden blant privatpersoner noensinne. Kredittkrisen har satt inn for full styrke i høst, og for andre måned på rad satte privatpersoner ny aktivitetsrekord i antall handler på Oslo Børs. Sammenlignet med september, som også var en rekordmåned, gjorde privatpersoner 37% flere handler i oktober. Sammenligner vi med oktober i fjor og snittet for 2008 ser vi en økning i antall transaksjoner på henholdsvis 130% og 81%”, sier daglig leder Anders Skar i Nordnet Bank.

”Til tross for kredittkrise og børsuro merker vi stor interesse for Oslo Børs fra både eksisterende og nye kunder”, sier Skar videre.

Yara mest handlet og mest kjøpt blant privatpersoner i oktober

Yara var den mest populære enkeltaksjen i oktober med 108.447 transaksjoner. De ti mest populære aksjene blant privatinvestorer i oktober var Yara, REC, XACT Derivat BULL, Sadrill, StatoilHydro, XACT Derivat BEAR, Golden Ocean Group, DNO, Sevan Marine og Norsk Hydro

De fem enkeltaksjene privatpersoner kjøpte mest målt i kroner i oktober var Yara, Seadrill, Telenor, Xact Derivat Bull og REC. De fem enkeltaksjene privatpersoner solgte mest målt i kroner i oktober var StatoilHydro, Tandberg, DNO, Petrolia Drilling og Prosafe Production.

”Markedet preges for tiden av enorm usikkerhet og frykt, og dette har bidratt til vannvittige svingninger i aksjekurser, råvarepriser, og valutakurser. Aktiviteten blant daytraderne, som har en mer kortsiktig investeringshorisont og som søker å utnytte volatiliteten i markedet, har økt voldsomt i oktober. Resultatsesongen for tredje kvartal er også i gang, og det er ingen tvil om at handelen og investorene følger disse rapportene med stor interesse”, forteller Anders Skar i Nordnet Bank.

Se vedlagte tabeller for oversikt over antall transaksjoner i de mest populære aksjene omsatt via internett og mest nettokjøpt og nettosolgt i oktober.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs.
For ytterligere informasjon, kontakt:
Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016, +47 95922277, anders.skar@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk.

Antall transaksjoner Oslo Børs

Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q3-2007 Q4-2007 Q1-2008 Q2-2008 Q3-2008 Okt-08
Nordnet 197 474 204 952 264 255 236 684 243 300 441 220
Netfonds 91 125 94 570 136 676 108 334 101 242 180 433
Skandiabanken 29 168 28 795 46 147 37 766 33 390 80 757
E-Trade 12 000 26 102 44 111 59 695 61 891 126 354

Markedsandel antall transaksjoner Oslo Børs

Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q3-2007 Q4-2007 Q1-2008 Q2-2008 Q3-2008 Okt-08
Nordnet 9,24% 8,78% 9,81% 9,34% 8,51% 10,82%
Netfonds 4,26% 4,05% 5,07% 4,27% 3,54% 4,42%
Skandiabanken 1,37% 1,23% 1,71% 1,49% 1,17% 1,98%
E-Trade 0,56% 1,12% 1,64% 2,36% 2,16% 3,10%

Markedsandel målt i antall transaksjoner per måned Oslo Børs

Feb- Mars- April- Mai- Juni- Juli- Aug- Sept- Okt-
08 08 08 08 08 08 08 08 08
Nordnet 10,12% 9,98% 9,67% 9,51% 8,80% 7,40% 8,47% 9,35% 10,82%
Netfonds 5,23% 5,06% 4,80% 4,37% 3,61% 3,37% 3,71% 3,56% 4,42%
Skandiabanken 1,74% 1,86% 1,57% 1,72% 1,16% 1,07% 1,12% 1,27% 1,98%
E-Trade 1,68% 2,17% 2,20% 2,29% 2,59% 1,85% 2,02% 2,49% 3,10%

Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo Børs

Feb- Mars- April- Mai- Juni- Juli- Aug- Sept- Okt-
08 08 08 08 08 08 08 08 08
Nordnet 4,86% 4,62% 4,14% 4,39% 4,52% 4,11% 4,47% 5,31% 6,56%
Netfonds 3,01% 2,78% 2,26% 2,45% 2,02% 2,13% 2,30% 2,07% 2,56%
Skandiabanken 0,49% 0,55% 0,43% 0,37% 0,30% 0,36% 0,38% 0,44% 0,67%
E-Trade 1,09% 1,34% 1,39% 1,70% 2,03% 1,67% 1,66% 2,08% 2,71%

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall transaksjoner oktober
1 Yara 108.447
2 REC 74.448
3 XACT Derivat BULL 54.667
4 Sadrill 53.624
5 StatoilHydro 45.776
6 XACT Derivat BEAR 34.689
7 Golden Ocean Group 33.873
8 DNO 32.724
9 Sevan Marine 26.534
10 Norsk Hydro 25.101

Vedlegg 3: Mest nettokjøpt/solgt på Oslo Børs via internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Nettokjøpt i oktober Nettosolgt i oktober
1 Yara 224.555.869 1 StatoilHydro -29.577.197
2 Seadrill 162.995.965 2 Tandberg -28.812.918
3 Telenor 158.521.846 3 DNO -28.031.136
4 XACT DerivatBULL 116.406.216 4 Petrolia Drilling -9.337.616
5 REC 104.635.821 5 Prosafe Production -6.594.141

Filer