2021-03-05

Omsetningsrekord blant profesjonelle tradere i februar

I tillegg til å være en dominerende aktør blant private sparere har også Nordnet en stor andel av de private profesjonelle kundene. De såkalte «daytraderne». Feburar har vært preget av stor volatilitet i teknologi, bitcoin og grønne aksjer som har skapt store mulligheter for tradere.

Aktive profesjonelle kunder hos nettmegleren Nordnet omsatte finansielle instrumenter for 11,6 milliarder kroner i februar. Daglig snitthandel blant de aktive kundene beløp seg på 1100 handler per dag for de norske kundene.

Av den totale handelen på 11,6 milliarder sto aksjer for 5 milliarder kroner. I tillegg til dette var handelen i finansielle derivater, herunder warrants, opsjoner, og forward kontrakter og på 6,6 milliarder kroner.

Den mest handlede aksjen var Fingerprint Cards AB, som ble omsatt for over 1,8 milliarder kroner i løpet av februar måned. Man ser også en sterk trend i både Bitcoin XBTE og Nel, som har blitt handlet for henholdsvis 909 og 690 millioner kroner.

  • For første gang er det i februar måned blitt omsatt mer finansielle instrumenter enn aksjer blant våre profesjonelle kunder. Jeg tror grunnen til dette er den store volatiliteten vi har sett i slutten av feburar og som har vedvart inn i mars. Når svingningene øker, ser vi at tradere søker til mer likvide papirer som indeksopsjoner, og råvarer.
     
  • Handel i Bitcoin har vedvart gjennom feburar måned. Etter et fantastisk 2020 har Bitcoin fortsatt sin fantastiske utvikling. Dog er svigningene brå og store og vi har den siste tiden sett Bitcoin falle fra 55 000 USD ned til 49 000 USD. Slike svingninger er gavepakker for profesjonelle tradere, sier Mads Johannesen i Nordnet
     

Etter lang tids oppgang har man den siste perioden sett et markant fall for ESG og teknologiaksjer. Det er flere grunnet til hvorfor dette har skjedd. Man kan nevne gevinstsikring, sektorrotasjon og ikke minst renter. De lange rentene har vært i fokus den siste perioden og den amerikanske «tiåringen» har bare i 2021 steget med 57 prosent. Dette er et positivt signal for økonomisk vekst, da markedet priser inn betydelig økonomisk oppsving fremover. Samtidig vil en høyere rente føre til dyrere finansieringskostnader for vekstselskaper. Kryper renten opp mot 2 og 3 prosent fremover så vil aksjemarkedet sannsynligvis merke dette. Investorer vil på sin side da søke selskaper som kan tilby en kontantstrøm i dag, snarere enn fem år frem i tid. I tider med økt rente og inflasjon har også historisk råvare og syklisk industri gjort det bra. Dette ser vi også har skjedd denne måneden, da selskaper som Norsk Hydro, Aker BP og Yara har steget mellom 5-20 prosent. Videre har vi lagt bak oss en resultatsesong der stort sett de fleste selskapene internasjonalt og på Oslo børs har levert tall. På bred front har selskapene levert noe bedre enn hva analytikerne hadde ventet, men år over år ser det derimot noe svakere ut. Likevel har selskapenes syn på fremtiden samsvart godt med hva investorene hadde forventet seg og Oslo Børs legger bak seg en god måned, til tross for en noe ruglete periode for vekst og grønne aksjer de siste ukene.

  • Et av selskapene som har vært i hardt vær den siste måneden er NEL. Til tross for å vise til sitt første overskudd noen sinne, har selskapet i takt med flere ESG-aksjer falt kraftig siste par ukene. Dette er nok mer sektorspesifikt enn selskapsspesifikt. Her kan man nevne gevinstsikring, stigende renter og et skifte mot mer syklisk eksponering i markedet, avslutter Mads Johannesen i Nordnet.
Instrument Omsatt i kroner
Total omsetning 11 665 629 871
SE0008374250 | Fingerprint Cards AB ser. B 1 816 473 370
SE0007525332 | Bitcoin XBTE 909 714 025
NO0010081235 | NEL 690 470 621
SE0015137872 | OMXS301B 453 663 183
NO0010096985 | EQUINOR 304 207 547
NO0010112675 | REC SILICON 293 367 764
SE0013142429 | OMXS301C 276 867 464
NO0010715139 | SCATEC ASA 220 761 474
SE0015191911 | CDON AB 220 091 028
NO0010345853 | AKER BP 195 654 761

For mer informasjon, kontakt:
Mads Johannesen, Investeringsøkonom Nordnet Norge, tel. 936 583 83
E-mail: mads.johannesen@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.