2020-09-01

Optimism bland privatspararna

Under augusti gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 4 217 369 avslut i aktier, warranter och optioner, vilket motsvarar 200 827 avslut i snitt per börsdag.

– Det stora intresset för aktier och fonder håller i sig, och augusti blev ännu en aktiv månad för privatspararna. De nordiska börserna steg alla på bred front, och det finns en generell optimism bland spararna att börsen har mer att ge, trots positiv avkastning fem månader i rad. Antalet affärer per dag bland Nordnets kunder uppgick i augusti till drygt 200 000 per dag, vilket är närmare 80% högre än augusti förra året. Tittar vi närmare på spararnas aktieval ser vi ett större intresse för techbolag och så kallade hemmasittaraktier, vilka har hamnat i fokus på grund av vårt förändrade sätt att leva efter corona, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen.

Augusti Augusti Förändring Juli Förändring
2020 2019 ett år 2020 en månad
Antal avslut
Sverige 1 812 289 1 171 175 54,7% 1 886 368 -3,9%
Norge 912 967 467 378 95,3% 923 127 -1,1%
Danmark 690 438 366 734 88,3% 715 716 -3,5%
Finland 801 675 466 853 71,7% 865 979 -7,4%
Totalt 4 217 369 2 472 140 70,6% 4 391 190 -4,0%
Snitt per börsdag 200 827 112 370 78,7% 190 921 5,2%
Omsatt handelsbelopp cash market (MSEK)* 102 709 64 504 59,2% 113 240 -9,3%

* Avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.

För mer information, kontakta:

Johan Tidestad, kommunikationschef

johan.tidestad@nordnet.se0708 875 775

Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.