2020-06-01

Optimism och hög aktivitet bland privatspararna i maj

Under maj gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 4 547 342 avslut i aktier, warranter och optioner, vilket motsvarar 245 802 avslut i snitt per börsdag.

–   Spararna är fortsatt mycket aktiva när det gäller att se över sina placeringar, och gör på månadsbasis dubbelt så många affärer som under maj 2019. Det finns en spirande optimism i marknaden, som understöds av förhoppningar om återöppnade ekonomier. De globala aktiemarknaderna gick starkt under månaden, och de nordiska börserna var inget undantag. Sedan botten den 23 mars har svenska börsen nu gått upp med 26 procent, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

 

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen.

Maj Maj Förändring April Förändring
2020 2019 ett år 2020 en månad
Antal avslut
Sverige 1 762 741 1 123 971 56,8% 1 917 804 -8,1%
Norge 1 155 788 344 304 235,7% 1 172 354 -1,4%
Danmark 763 477 358 611 112,9% 833 295 -8,4%
Finland 865 336 439 047 97,1% 1 130 787 -23,5%
Totalt 4 547 342 2 265 933 100,7% 5 054 240 -10,0%
Snitt per börsdag 245 802 116 202 111,5% 266 013 -7,6%
Omsatt handelsbelopp cash market (MSEK)* 113 735 60 977 86,5% 132 970 -14,5%

* Avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, kommunikationschef, 0708-875 775
johan.tidestad@nordnet.se


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. 
Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.