2012-12-03

Optimisme blant private aksjesparere i november.

Antallet private aksjehandler økte i november, og ikke siden mai har privatpersoner kjøpt så mye aksjer.


Privatpersoner gjorde 256.884 transaksjoner på Oslo Børs via Nordnet, Netfonds og Skandiabanken i november. Dette er en økning på 10 prosent sammenlignet med oktober. Samtidig nettokjøpte privatpersoner aksjer for 112 millioner kroner.

– Siden juni har privatpersoner nettosolgt aksjer for nesten 1,4 milliarder, og i november snudde pendelen for første gang på et halvt år. Vi ser for første gang på lenge tegn til økt aktivitet, økt risikovilje og et ønske om å eie aksjer igjen. Hvorvidt dette er et vedvarende trendskifte, eller om det kun er kortvarig posisjonering foran en vanligvis sterk periode på børsen står igjen å se, sier daglig leder i Nordnet Bank, Anders Skar.

Den mest solgte aksjen blant privatpersoner i november var Xact Derivat Bear noe som bekrefter troen på en kommende børsoppgang. Den mest kjøpte aksjen var Statoil.

– De store svingningene og bratte kursfallene i Songa Offshore og Clavis har tiltrukket seg mye av de private aksjesparerenes oppmerksomhet i november. Begge aksjene er på listen over de mest kjøpte og de mest handlede aksjene, sier Anders Skar.

– Mens krisen i SAS har dominert overskriftene i november så trekker de norske private investorene på skuldrene og viser liten eller ingen interesse for aksjen. Det er verken tegn til spesielt mer aktivitet, kjøp eller salg i aksjen i november. Krisen i SAS ser heller ut til å ha påvirket interessen og aktiviteten i Norwegian aksjen. I sum har privatpersoner nettokjøpt SAS for 1,5 millioner, og nettosolgt Norwegian for 9 millioner i november, sier Anders Skar.

De mest handlede aksjene i november var REC, PGS, Songa Offshore, Aker Solutions, DNO, Yara, Clavis, Xact Derivat Bear, Marine Harvest og Statoil.


De mest kjøpte aksjene i november var Statoil, PGS, Seadrill, Clavis, Opera, Songa Offshore, Xact Derivat Bull, Aker Solutions, Sevan Drilling og Fred. Olsen Energy.


De mest solgte aksjene i november var Xact Derivat Bear, Yara, Subsea 7, DNO, RCL, Det Norske Oljeselskap, Orkla, Norwegian, Pronova Biopharma og Storebrand.

Kilde: Nordnet og Oslo Børs | For ytterligere informasjon, kontakt Anders Skar, Nordnet Norge, +47 959 222 77, anders.skar@nordnet.no

 
Vedlegg 1
: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, og Skandiabanken siste 13 måneder (kilde: Oslo Børs. NB! Saxo Privatbank er ekskludert fra statistikken fra juni på grunn av liten omsetning.)

TRANSAKSJONER: Oslo Børs Nordnet Netfonds Skandiabanken Nettokjøp*
Nov. 11 4 562 362 5,39 % 2,44 % 1,17 % -104
Des. 11 3 303 488 5,04 % 2,74 % 1,32 % -292
Jan. 12 4 002 834 5,24 % 2,95 % 1,38 % 566
Feb. 12 4 670 294 5,21 % 2,55 % 1,34 % -367
Mars 12 4 283 174 4,99 % 2,41 % 1,24 % 153
April 12 3 224 394 4,11 % 1,97 % 0,99 % 606
Mai 12 3 934 166 4,01 % 2,03 % 0,89 % 230
Juni 12 3 693 288 4,04 % 2,19 % 0,82 % -735
Juli 12 3 320 198 4,46 % 2,28 % 1,08 % -455
Aug. 12 3 003 148 4,59 % 2,51 % 1,18 % -119
Sept. 12 3 209 180 4,26 % 2,28 % 1,12 % -97
Okt. 12 3 440 296 3,99 % 1,95 % 0,87 % 11
Nov. 12 3 233 754 4,45 % 2,42 % 1,08 % 112
OMSETNING: Oslo Børs Nordnet Netfonds Skandiabanken
Nov. 11 242 454 790 5,00 % 2,45 % 0,78 %
Des. 11 163 822 060 4,48 % 2,60 % 0,84 %
Jan. 12 207 477 400 4,38 % 2,96 % 0,95 %
Feb. 12 234 009 420 4,50 % 2,59 % 0,98 %
Mars 12 218 308 300 4,56 % 2,31 % 0,80 %
April 12 161 437 750 3,79 % 1,91 % 0,72 %
Mai 12 185 084 320 3,36 % 2,04 % 0,61 %
Juni 12 196 832 830 3,32 % 2,08 % 0,50 %
Juli 12 132 791 090 4,20 % 2,58 % 0,85 %
Aug. 12 123 937 420 3,97 % 2,64 % 0,93 %
Sept. 12 150 478 650 3,45 % 2,19 % 0,77 %
Okt. 12 145 949 870 3,52 % 1,94 % 0,63 %
Nov. 12 132 224 170 3,42 % 2,36 % 0,72 %

*Tall i tusen

Vedlegg 2: De mest kjøpte/solgte/handlede aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i nov.

Mest handlet Mest solgt Mest kjøpt
Aksje Trans. Aksje Nettosalg Aksje Nettokjøp
1 REC       19 797 Xact Derivat Bear       -127 315 900 Statoil     110 967 742
2 PGS       14 294 Yara   -38 843 593 PGS       53 273 383
3 Songa Offshore       13 249 Subsea 7   -29 376 770 Seadrill       50 193 800
4 Aker Solutions       12 067 DNO   -21 941 135 Clavis       17 394 553
5 DNO       11 634 RCL   -16 365 662 Opera       16 235 233
6 Yara   9 952 Det Norske Oljeselskap   -11 889 299 Songa Offshore       15 583 643
7 Clavis   9 303 Orkla   -10 815 397 Xact Derivat Bull       15 504 039
8 Xact Derivat Bear   7 719 Norwegian   -9 024 979 Aker Solutions       11 516 248
9 Marine Harvest   7 284 Pronova Biopharma   -8 461 445 Sevan Drilling       11 174 231
10 Statoil   7 142 Storebrand   -6 461 125 Fred. Olsen Energy   9 214 695

* Nettokjøp/salg defineres som alle kjøp i en aksje fratrukket alle salg i en aksje. Et positivt tall angir nettokjøp, mens et negativt tall angir nettosalg. Tallene inkluderer handler via Nordnet, Netfonds og Skandiabankens kunder.

 
Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 435.600 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at
www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Filer