2023-02-02

Optimismen tilbake, high yield-rentefond på kjøpstoppen

Verdens børser steg kraftig i januar, etter et betydelig fall i 2022. Nordnets kunder nettokjøpte både aksjefond og rentefond i årets første måned. De tre mest kjøpte fondene var high yield-rentefond, som nå gir en løpende avkastning på rundt 10 prosent.

I januar nettokjøpte Nordnets kunder aksjefond for 100 millioner kroner. Nettokjøpet av rentefond var på 250 millioner, mens kombinasjonsfond ble nettokjøpt for 6 millioner.

Totalt kjøpte Nordnets kunder fondsandeler for 1.372 millioner og solgte for 1.016 millioner, noe som gir et nettokjøp på 356 millioner i januar.

Verdensindeksen opp 7 prosent i januar

– Stemningen snur fort i aksjemarkedet. Verdensindeksen falt hele 18 prosent gjennom 2022 målt i dollar (minus 9 prosent i norske kroner). I januar steg verdensindeksen med 7 prosent. Både  børsene i Euro-området, Emerging Markets og USA steg betydelig. Mindre inflasjonsfrykt, fallende langrenter og et nytt år trekkes frem som årsaker til børsoppgangen, kommenterer Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Her hjemme var Oslo Børs tilnærmet uendret i januar, dels på grunn av at tungvekteren Equinor falt 15 prosent.  

High Yield-rentefond på topp

De tre mest kjøpte fondene i januar var Alfred Berg Nordic High Yield, Sissener Corporate Bond og Fondsfinans High Yield. Disse tre fondene har gitt en avkastning på mellom 4 og 9 prosent siste året, noe som er bedre enn de fleste aksjefond og bedre enn snittet for high yield-kategorien.

– Den løpende renten i de fleste norske og nordiske high yield-rentefond er nå på 9-10 prosent. Det oppleves attraktivt, kommenterer spareøkonomen.

Merk at den løpende (effektive) renten i et rentefond ikke er en garantert rente, men et teoretisk uttrykk for en framtidig mulig avkastning basert på løpende avkastning på obligasjonene i fondenes porteføljer akkurat nå. Endringer i rentenivå og ikke minst kredittpåslag og eventuelle tap vil gjøre at faktisk avkastning vil avvike fra dette tallet.

Sættem legger til at high yield-rentefond har en risiko og forventet avkastning som ligger mellom trygge likviditetsfond og aksjefond. I mars 2020 falt for eksempel high yield-rentefondene med 20 prosent på en måned. 6 til 12 måneder senere var riktignok kursene tilbake på tidligere toppnivå igjen. 

Norske og tyrkiske aksjefond selges

3 av de 10 mest solgte fondene i januar var aksjefond som investerer på Oslo Børs.

Et annet aksjefond på salgstoppen var HSBC GIF Turkey Equity, som investerer i tyrkiske aksjer.

– Dette Tyrkia-fondet ga vanvittige 160 prosent avkastning i 2022, og en del kunder kjøpte derfor dette fondet i løpet av fjoråret. Børsen i Istanbul hadde et fantastisk fjorår, tross at Tyrkia sliter med en inflasjon på 60-70-80 prosent. En av årsakene til børsoppgangen i Tyrkia i fjor er at tyrkere har kjøpt mye aksjer for å bevare kjøpekraften når inflasjonen løper løpsk. Det har presset aksjekursene opp. I januar falt dette fondet med 6 prosent, og en del kunder vil nok sikre gevinst, forklarer Sættem.

Han legger til at slike spisse land-fond kun bør være krydder i en diversifisert fondsportefølje. Den langsiktige avkastningen på tyrkiske aksjer, som tilhører Emerging Markets-regionen, har vært meget svak. MSCIs Tyrkia indeks har en negativ annualisert avkastning på 1-2 prosent siste 5 og siste 10 årene.  

TOPP 10 NETTOKJØPTE FOND I JANUAR:

ALFRED BERG NORDIC HIGH YIELD
SISSENER CORPORATE BOND FUND
FONDSFINANS HIGH YIELD
NORDNET INDEKSFOND GLOBAL
KLP AKSJEGLOBAL INDEKS P
ODIN EIENDOM
NORDEA STABILE AKSJER GLOBAL ETISK
HOLBERG KREDITT
NORDNET INDEKSFOND EUROPA
HOLBERG LIKVIDITET

TOPP 10 NETTOSOLGTE FOND I JANUAR:

NORDNET INDEKSFOND NORGE
HSBC GIF TURKEY EQUITY
BGF WORLD ENERGY
ÖHMAN GLOBAL GROWTH
ODIN LIKVIDITET
HEIMDAL HØYRENTE
ALFRED BERG GAMBAK
KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS
STOREBRAND VERDI
DNB LOW VOLATILITY EQUITIES

Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet
Tlf: 920 45 330
Mail: bjorn.saettem@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.