2009-10-05

Optimismen tilbake hos fondssparerne i september

Etter hvileskjæret i august er risikoappetitten og aktivitetsnivået hos norske fondssparere på vei tilbake viser fersk statistikk fra Nordnet. Av alle fondshandler i september ble 96 % gjort i aksjefond og kun 4 % i rentefond. Av alle handler var hele 85 % kjøp og bare 15 % salg.

– Usikkerheten som hersket hos fondssparerne i august er nå borte som et resultat av bedre konjunkturutsikter i verdensøkonomien, økt inntjening i selskapene og en langt bedre børsmåned i september enn fryktet, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank.

Blant de mest populære fondene å kjøpe finner vi 7 aksjefond og 3 rentefond. Det mest populære fondet å kjøpe for norske fondssparere i september var Holberg Norge etterfulgt av Alfred Berg Høyrente. Alfred Berg Høyrente med sitt fokus på high yield obligasjoner skiller seg fra tradisjonelle høyrentefond og kan neppe heller klassifiseres som et lavrisikoprodukt. Ut over dette domineres listen av aksjefond, med en overvekt av fond med fokus på Norge, Norden og vekstmarkeder.

– Optimismen hos fondssparerne er tilbake på samme nivåer som før sommeren da troen på oppgang festet seg for første gang. Det er ingen tydelig retning på investeringene da fondskategoriene Norge, Norden og Vekstmarkeder dominerer både kjøps- og salgssiden. Men det er tydelig at fondssparerne søker risiko i sparingen sin og de kjøper dobbelt så mye aksjefond som de selger, sier Skar.

De mest solgte fondene i september bestod av 9 aksjefond og 1 rentefond, og det mest solgte fondet i september var DnB NOR Norge I.

Mest kjøpte fond: Mest solgte fond:

1. HOLBERG NORGE 1. DNB NOR NORGE I
2. ALFRED BERG HØYRENTE 2. TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND
3. WARREN WICKLUND NORGE 3. CARLSON CHINA MICRO CAP
4. STOREBRAND VEKST 4. NORDEA PENGEMARKED
5. ALFRED BERG OBLIGASJON 1-3 5. JPMORGAN CHINA FUND
6. EAST CAPITAL ØST EUROPA 6. FIDELITY EUROPEAN SMALLER COMPANIES
7. HSBC GIF INDIAN EQUITY A CAP 7. FORTIS EQ LATIN AMERICA
8. HANDELSBANKEN LATIN AMERIKA 8. HQ INDIENFUND
9. WARREN WICKLUND NORDEN 9. EAST CAPITAL RUSSLAND
10. HOLBERG LIKVIDITET 10. MORGAN STANLEY IF COMMODITIES
ACTIVE GSLE A

Statistikken som presenteres baseres på Nordnets 44.000 kunder i Norge i september måned.

Kilde: Nordnet

Filer