2011-05-12

Oslo Børs får konkurranse fra ny derivatbørs.

Den nordiske derivatbørsen Nordic Derivatives Exchange (NDX) tar nå opp konkurransen med Oslo Børs og starter i disse dager opp en ny norsk derivatbørs.


NDX er en markedsplass for notering og handel av derivatinstrumenter og rentebærende verdipapirer. Markedet drives i regi av Nordic Growth Market, en børs under tilsyn av den svenske Finansinspektionen. NDX ble innledningsvis lansert for notering og handel i warranter, men har med tiden lansert flere produkter, som for eksempel rentebærende verdipapirer. Nordic Derivatives Exchange (NDX) er en børs med fokus på emitterte investeringsprodukter, og står i dag for halvparten av handelen i dette segmentet i Sverige. Siden etableringen av NDX Finland i desember 2010 har den nye derivatbørsen også tatt betydelige markedsandeler i det finske markedet. NDX eies og Boerse Stuttgart.

Nå åpner NDX dørene for den norske investoren ved å starte en liste med verdipapirer notert i norske kroner. Flere emittenter støtter initiativet og det forventes at tilsvarende instrumenter, som har blitt svært godt mottatt i Sverige og Finland, nå vil bli tilgjengeliggjort for det norske investorkollektivet.

– Med lanseringen av NDX Norge vil norske investorer få flere børshandlede investeringsalternativer. Vår ambisjon er å bygge videre på vårt framgangsrike konsept fra Sverige og Finland, med opplæring og transparens som våre kanskje viktigste grunnpilarer, sier Tommy Fransson, Head Of NDX, NGM.

Nordnet som representerer flest private investorer i det norske markedet er også positive til den nye børsen.

– Nordnet er positiv til dette, og er glad for at Oslo Børs som gjør en utmerket jobb, får konkurranse. Økt konkurransen har flere positive effekter for den private investoren. Vår erfaring fra våre nordiske naboland viser at konkurransen gir flere investeringsmuligheter, lokker flere emittenter til markedet, noe som til syvende og sist gir våre kunder, de private investorene, flere muligheter, som for eksempel investeringer i indeks, valuta, råvarer og sektorer, sier Anders Skar.

Kilde: Nordnet |For ytterligere informasjon, kontakt: Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 233 330 16 / +47 959 222 77 – anders.skar@nordnet.no.

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 372.000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and, Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Filer