2010-11-01

Oslo Børs i verdenstoppen!

- Med en oppgang på 6,1 % var Oslo Børs blant de beste børsene i verden i oktober. De private aksjesparerne er delte, og vi har like mange som har kjøpt aksjer som har solgt aksjer i perioden. Norsk Hydro og Statoil var favorittene i oktober, mens RCL og Yara er på listen over de mest solgte aksjene, forteller Anders Skar daglig leder i Nordnet Norge.

Oslo Børs endte oktober på 404,62 poeng, og er med det på høyeste notering siden september 2008. Vinneraksjen i oktober ble Nexus med en oppgang på 94 %. Aksjen som falt mest var Bionor Pharma med minus 83 %. Største meglerhus målt i volum var DnB NOR, mens Nordnet Bank var største meglerhus målt i transaksjoner.

Totalt ble det gjort 3,1 millioner transaksjoner på Oslo Børs i oktober, og det ble omsatt aksjer for 293 milliarder. Privatpersoner hos Nordnet, Netfonds, E*Trade og Skandiabanken stod for 13,4 % av transaksjonene og 10,5 % av volumet. Mens Oslo Børs totalt sett økte antall transaksjoner med 5,5 % og volumet med 15,7 %, var antallet private aksjehandler på samme nivå som i september, mens volumet økte med 5,5 %.

– Selv om vi ser en liten økning fra september, er fortsatt aktivitetsnivået hos private aksjesparere og tradere lavt historisk sett. Sammenlignet med oktober i fjor ser vi en reduksjon på rundt 30 % målt i både antall handler og omsatt volum, sier Anders Skar.

De private kundene hos nettmeglerne er splittet. Nordnets aksjekunder nettokjøpte aksjer for 235 millioner i oktober, samtidig som kundene hos Netfonds og Skandiabanken solgte aksjer for omtrent samme beløp. I sum ble derfor de privates nettokjøp i oktober ubetydelig.

– Vi synes å merke et lite stemningsskifte blant våre kunder. Vi har hatt en god børs over en lengre periode nå, og dette bidrar til større optimisme og økt risikovilje hos kundene, sier Anders Skar.

De mest populære aksjene å handle i oktober var tradisjonelle OBX-aksjer, med REC og Yara i spissen, i tillegg til Bull- og Bearfond. Også kjøpssiden domineres av OBX-aksjer, med Norsk Hydro, Statoil, REC, DnB Nor og Orkla i spissen. De mest solgte aksjene i oktober var RCL, Yara, Sevan Marine og Aker Solutions.

– Selv om privatpersoner er splittet med hensyn til børsutviklingen, ser vi en generell trend mot å selge og ta gevinst i aksjer som har utviklet seg godt den siste tiden. I stedet kjøper de heller aksjer som har falt mye tidligere, eller aksjer som ikke har hengt med i den positive børsutviklingen den siste tiden, sier Anders Skar.

Kilde: Nordnet og Oslo Børs | For ytterligere informasjon, kontakt: Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016, +47 95922277, anders.skar@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabanken siste 13 måneder (kilde: Oslo Børs)

TRANSAKSJONER: Oslo Børs Nordnet Netfonds E-Trade Skandiabanken
okt.09 3 172 812 11,00 % 4,00 % 2,20 % 1,90 %
nov.09 2 820 992 12,00 % 4,40 % 2,60 % 1,90 %
des.09 2 401 914 11,00 % 4,30 % 2,50 % 1,90 %
jan.10 3 236 736 11,40 % 4,20 % 1,90 % 1,90 %
feb.10 3 138 196 10,90 % 3,60 % 1,80 % 1,60 %
mar.10 2 944 578 10,50 % 3,80 % 1,40 % 2,00 %
apr.10  3 145 654 9,00 % 3,40 % 2,38 % 1,85 %
mai.10  3 668 528  8,48 % 3,00 % 1,10 % 1,52 %
jun. 10 3 565 642 8,10 % 2,90 % 1,26 % 1,43 %
jul. 10 3 138 172 6,91 % 2,64 % 0,90 % 1,37 %
aug.10 2 971 306 8,15 % 3,16 % 1,72 % 1,48 %
Sep. 10 2 953 834 8,21 % 3,17 % 1,26 & 1,54 %
Okt.10 3 115 936 7,72 % 2,95 % 1,18 % 1,52 %
           
OMSETNING: Oslo Børs* Nordnet Netfonds E-Trade Skandiabanken
okt.09 345 282 170 7,50 % 3,10 % 2,70 % 0,90 %
nov.09 287 637 260 8,40 % 3,30 % 2,90 % 1,00 %
des.09 235 910 990 7,80 % 3,40 % 2,70 % 0,90 %
jan.10  329 529 540 8,20 % 3,50 % 2,00 % 0,90 %
feb.10 316 417 850 8,40 % 3,10 % 1,90 % 0,80 %
mar.10 284 714 360 7,10 % 3,10 % 1,40 % 0,90 %
apr.10 303 734 420 6,49 % 3,25 % 1,53 % 0,99 %
mai.10 319 957 640 6,47 % 2,86 % 1,26 % 0,77 %
jun. 10 271 917 930 6,88 % 3,19 % 1,50 % 0,88 %
jul. 10 204 367 500 5,81 % 2,80 % 1,11 % 0,93 %
aug. 10 245 194 230 6,61 % 3,13 % 1,75 % 0,93 %
Sep. 10 254 003 240 6,32 % 2,83 % 1,41 % 1,00 %
Okt.10 293 854 760 5,54 % 2,63 % 1,40 % 0,97 %

 *Tall i tusen

Vedlegg 2: De mest kjøpte/solgte/handlete aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i okt. (kilde: Nordnet/Oslo Børs)

Mest handlet Mest solgt Mest kjøpt
Aksje   Trans. Aksje   Nettosalg Aksje  Nettokjøp
REC   48 377 RCL   -105 200 905 Norsk Hydro   144 573 199
Yara   34 688 Yara   -102 005 582 Statoil   119 385 859
Questerre   24 928 Xact Derivat Bull   -97 309 490 Xact Derivat Bear   98 489 416
Norsk Hydro   23 671 Sevan Marine   -39 675 743 REC   44 780 189
Xact Derivat Bear   21 652 Aker Solutions   -37 447 088 DnB NOR   37 400 332
Telenor   16 384 Marine Harvest   -29 366 656 Orkla   26 870 845
PGS   15 617 Subsea 7   -25 879 217 Questerre   21 007 115
Seadrill   12 942 Storebrand   -24 071 877 Kongsberg Autom.   19 316 047
RCL   11 033 Seadrill   -22 747 305 Norwegian Air   19 080 133
Xact Derivat Bull   10 121 TGS-Nopec   -20 333 334 Rocksource   12 627 159

* Nettokjøp/salg defineres som alle kjøp i en aksje fratrukket alle salg i en aksje. Et positivt tall angir nettokjøp, mens et negativt tall angir nettosalg. Tallene inkluderer handler via Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabankens kunder.

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet Bank AB is the leading broker in the Nordic region with about 300,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany and Luxembourg. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, www.nordnet.fi, www.nordnet.de and www.nordnet.lu.

Filer