2010-08-02

Positiv børs bidro til lav aktivitet hos private aksjesparere i juli.

​En positiv resultatsesong og ingen store negative overraskelser har bidratt til en rolig julimåned for private aksjesparere. Det viser månedsstatistikk for privatpersoners aksjehandel fra Nordnet Bank.

Omsetningen på Oslo Børs var som forventet lav i juli på grunn av sommerferie, og for privatpersoner som handler aksjer på internett var det ekstra sommerrolig. Mens omsetningen på Oslo Børs falt med ca 24,8 % sammenlignet med juni, falt omsetningen for Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabanken med 35,6 %. De rene nettmeglerne stod for 11,8 % av antallet transaksjoner og 10,7 % av volumet på Oslo Børs i juli.

– Det har ikke vært noen store negative overraskelser eller skjellett som har falt ut av skapet i juli. Resultatsesongen har vært positiv, og tilstanden i det europeiske bankvesenet er bedre enn forventet. Det positive børsklimaet har bidratt til en oppgang på nesten 10 % i juli, og dette har gitt private aksjesparere muligheten til å nyte sommeren og ta en pause fra børsen i juli, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank.

Blant de som har vært aktive på børsen i sommer har det vært mer populært å selge aksjer enn å kjøpe. I sum nettosolgte privatpersoner aksjer for 107 millioner i juli. Den mest kjøpte aksjen blant private aksjesparere i juli var Norsk Hydro, mens den mest solgte aksjen var Yara.

De 10 mest kjøpte aksjene i juli:
Norsk Hydro
Statoil
Xact Derivat Bear
Questerre
PGS
Frontline
Marine Harvest
Aker Solutions
Acergy
REC
De 10 mest solgte aksjene i juli:
Yara
Telenor
Xact Derivat Bull
Seadrill
Orkla
DnB NOR
DNO
DnB NOR OBX
RCCL
Norsk Hydro TR

– I forbindelse med selskapenes resultatrapporter har det vært en del aktivitet, og generelt har privatpersoner tatt gevinst i aksjer som har levert gode resultater og steget i juli. Kjøpssiden er derimot mer splittet. Her finner vi både aksjer som har levert gode og dårlige resultater, og aksjer som har steget og falt i juli. I juli ser vi også at privatpersoner har kjøpt børsnoterte bear-fond, og solgt børsnoterte bull-fond. Dette skyldes at enkelte spekulerer i at børsen skal falle tilbake etter oppgangen i juli, mens andre kun har kjøpt bear-produkter for å forsikre aksjeporteføljen mot kursfall i sommerferien, sier Anders Skar.

Kilde: Nordnet og Oslo Børs | For ytterligere informasjon, kontakt: Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016, +47 95922277, anders.skar@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabanken siste 13 måneder (kilde: Oslo Børs)

TRANSAKSJONER: Oslo Børs Nordnet Netfonds E-Trade Skandiabanken
jul.09 2 360 722 9,90 % 3,90 % 1,80 % 1,90 %
aug.09 2 542 214 11,20 % 4,20 % 2,20 % 1,90 %
sep.09 2 891 386 11,70 % 4,00 % 2,40 % 1,80 %
okt.09 3 172 812 11,00 % 4,00 % 2,20 % 1,90 %
nov.09 2 820 992 12,00 % 4,40 % 2,60 % 1,90 %
des.09 2 401 914 11,00 % 4,30 % 2,50 % 1,90 %
jan.10 3 236 736 11,40 % 4,20 % 1,90 % 1,90 %
feb.10 3 138 196 10,90 % 3,60 % 1,80 % 1,60 %
mar.10 2 944 578 10,50 % 3,80 % 1,40 % 2,00 %
apr.10  3 145 654 9,00 % 3,40 % 2,38 % 1,85 %
mai.10  3 668 528  8,48 % 3,00 % 1,10 % 1,52 %
Jun. 10 3 565 642 8,10 % 2,90 % 1,26 % 1,43 %
Jul. 10 3 138 172 6,91 % 2,64 % 0,90 % 1,37 %
           
OMSETNING: Oslo Børs* Nordnet Netfonds E-Trade Skandiabanken
jul.09 182 981 280 7,40 % 3,40 % 2,40 % 1,10 %
aug.09 221 103 600 8,80 % 3,80 % 3,00 % 1,10 %
sep.09 284 468 810 8,50 % 3,20 % 2,90 % 1,00 %
okt.09 345 282 170 7,50 % 3,10 % 2,70 % 0,90 %
nov.09 287 637 260 8,40 % 3,30 % 2,90 % 1,00 %
des.09 235 910 990 7,80 % 3,40 % 2,70 % 0,90 %
jan.10  329 529 540 8,20 % 3,50 % 2,00 % 0,90 %
feb.10 316 417 850 8,40 % 3,10 % 1,90 % 0,80 %
mar.10 284 714 360 7,10 % 3,10 % 1,40 % 0,90 %
apr.10 303 734 420 6,49 % 3,25 % 1,53 % 0,99 %
mai.10 319 957 640 6,47 % 2,86 % 1,26 % 0,77 %
Jun. 10 271 917 930 6,88 % 3,19 % 1,50 % 0,88 %
Jul. 10 204 367 500 5,81 % 2,80 % 1,11 % 0,93 %

 *Tall i tusen

Vedlegg 2: De mest kjøpte/solgte/handlete aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i juli (kilde: Nordnet/Oslo Børs)

  Mest handlet Mest solgt Mest kjøpt  
    Aksje Transaksjoner Aksje Nettosalg Aksje Nettokjøp
  1 REC 36 343 Yara -188 495 139 Norsk Hydro 134 745 282
  2 Norsk Hydro 24 489 Telenor -125 868 343 Statoil 126 382 318
  3 Yara 24 289 Xact Derivat Bull -93 286 158 Xact Derivat Bear 52 996 824
  4 Xact Derivat Bear 22 071 Seadrill -74 669 390 Questerre 28 019 012
  5 Seadrill 15 596 Orkla -29 003 958 PGS 26 796 334
  6 PGS 14 350 DnB NOR -23 633 087 Frontline 22 929 938
  7 Sevan Marine 14 307 DNO -13 621 730 Marine Harvest 21 278 094
  8 Telenor 13 239 DnB NOR OBX -8 270 515 Aker Solutions 16 946 168
  9 Statoil 13 023 RCCL -8 014 967 Acergy 16 220 835
  10 DnB NOR 11 506 Norsk Hydro TR -7 861 977 REC 12 790 628

* Nettokjøp/salg defineres som alle kjøp i en aksje fratrukket alle salg i en aksje. Et positivt tall angir nettokjøp, mens et negativt tall angir nettosalg. Tallene inkluderer handler via Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabankens kunder.

Filer