2006-02-14

Prisbombe – minstekurtasjen senkes til 39 kroner

Nordnet senker minstekurtasjen for å handle aksjer til 39 kroner på Oslo Børs, Stockholmsbørsen og Københavns Fondsbørs. Tilbudet gjelder for kunder som velger Mini-Kurtasje hos Nordnet.

”Vi ønsker at det skal være billig å gjøre mindre aksjetransaksjoner, slik at også investorer som har mindre porteføljer skal kunne spre sine investeringer til en lav kostnad, og dermed redusere sin risiko. Vi senker derfor kurtasjen i Norge, Sverige og Danmark”, sier Lars Thorstensen, daglig leder i Nordnet Norge.

Nordnets Mini-Kurtasje er tilpasset mindre investorer som ofte handler med en børspost. Kurtasjeklassen har en minstekurtasje på 39 kroner (0,15%). Nordnets kunder kan alternativt velge en modell der de betaler 95 kroner (0,05%), som i tillegg har samlekurtasje. Samlekurtasje innebærer at inntil tre gjennomførte ordre i samme verdipapir samme dag slås sammen, og for de aktive kundene er denne kurtasjeklassen enda mer gunstig. En komplett oversikt over Nordnets priser finnes på www.nordnet.no.

”Vi fortsetter å lede utviklingen både med hensyn til de beste vilkårene og tjenestene for våre kunder. Jeg håper det er en hyggelig overraskelse for alle som sparer i aksjer at vi fortsetter å senke prisene”, sier Lars Thorstensen.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Lars Thorstensen, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333009, +47 92821704, lars.thorstensen@nordnet.no.

Filer