2010-01-04

Private aksjesparere i desember: Lavere aktivitet men fortsatt optimisme

Pressemelding 04.01.2010

Desember ble nok en positiv måned på Oslo Børs og markerer avslutningen på et fantastisk børsår. Private aksjesparere reduserte aktiviteten sin på børsen, men fortsatte å nettokjøpe aksjer i desember. Det viser statistikk fra Nordnet.

Private aksjekunder hos Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabanken gjorde 471.812 transaksjoner og omsatte aksjer for 34,9 milliarder i desember. Dette tilsvarer 19,6 % av antallet transaksjoner og 14,8 % av volumet på Oslo Børs. Nordnet Bank var største megler på Oslo Børs målt i antall transaksjoner med en markedsandel på 11 %.

– Sammenlignet med november gjorde private aksjesparere og tradere nesten 20 % færre transaksjoner i desember. Aktiviteten i markedet falt selvfølgelig mest mot slutten av måneden på grunn av juleferie og færre handelsdager, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank.

Den reduserte aktiviteten er derimot ikke et tegn på at private aksjesparere er i ferd med å forlate markedet. I desember nettokjøpte nemlig private aksjesparere aksjer for 251 millioner kroner.

– Bare i november og desember har privatpersoner nettokjøpt aksjer for over en halv milliard. De private aksjesparerne er posisjonert for videre oppgang i aksjemarkedet, og som mange andre proffer og eksperter er de positive til børsens utvikling i 2010, forteller Skar.

Og det var aksjene XACT Derivat BULL, Yara, REC, Reservoir Exploration Technology og RCL private aksjesparere nettokjøpte mest i desember.

– Det er første gang vi ser RXT på listen over de mest kjøpte aksjene. Aksjen falt mye i 2009, men kom med positive nyheter og signaler i desember, sier Skar.

Men ikke alle aksjer var like populære i desember. De private aksjesparere nettosolgte mest aksjer i Tandberg, XACT Derivat BEAR, Norwegian Property, Algeta og Marine Harvest.

– Listen over de mest solgte i desember bærer kraftig preg av gevinstsikring da alle med unntak av Xact Derivat BEAR har steget mye i 2009. Bear-fondet benyttes mer i kortsiktig spekulasjon og gir heller en indikasjon på hva privatpersoner tror om børsutviklingen på kort sikt, sier Skar.

Og de mest kortsiktige investorene i markedet gjorde flest transaksjoner i disse aksjene i desember; REC, Yara, Norsk Hydro, Seadrill, XACT Derivat BULL, Petroleum Geo-Services, XACT Derivat BEAR, Statoil, RCL og Sevan Marine.

Se vedlagte tabeller for oversikt over antall transaksjoner i de mest populære aksjene omsatt via internett og mest nettokjøpt og nettosolgt i desember.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs.
For ytterligere informasjon, kontakt: Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016, +47 95922277, anders.skar@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk.

Antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q4-2008 Q1-2009 Q2-2009 Q3-2009 Q4-2009 Des-09
Nordnet 382 092 319 272 330 158 285 655 316 837 263 191
Netfonds 152 767 126 038 126 559 104 540 118 386 103 596
Skandiabanken 68 421 53 261 56 861 48 373 52 917 44 617
E-Trade 107 955 69 533 65 046 56 313 68 318 60 408

Markedsandel antall
transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q4-2008 Q1-2009 Q2-2009 Q3-2009 Q4-2009 Des-09
Nordnet 12,16% 12,80% 12,68% 10,99% 11,32% 10,96%
Netfonds 4,86% 5,05% 4,86% 4,02% 4,23% 4,31%
Skandiabanken 2,18% 2,14% 2,18% 1,86% 1,89% 1,86%
E-Trade 3,44% 2,79% 2,50% 2,17% 2,44% 2,51%

Markedsandel målt i antall transaksjoner per
måned Oslo Børs
Juni- Juli- Sept-
Apr-09 Mai-09 09 09 Aug-09 09 Okt-09 Nov-09 Des-09
Nordnet 12,23% 12,95% 12,75% 9,94% 11,22% 11,66% 11,02% 11,97% 10,96%
Netfonds 4,81% 5,01% 4,74% 3,92% 4,17% 3,97% 4,03% 4,39% 4,31%
Skandiabanken 2,12% 2,33% 2,08% 1,91% 1,85% 1,83% 1,88% 1,94% 1,86%
E-Trade 2,16% 2,60% 2,66% 1,79% 2,23% 2,42% 2,24% 2,60% 2,51%

Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo
Børs
Apr- Mai- Juni- Juli- Aug-
09 09 09 09 09 Sept-09 Okt-09 Nov-09 Des-09
Nordnet 8,81% 8,50% 8,57% 7,36% 8,79% 8,49% 7,52% 8,36% 7,81%
Netfonds 3,48% 3,47% 3,34% 3,37% 3,75% 3,20% 3,07% 3,31% 3,38%
Skandiabanken 1,03% 1,05% 0,93% 1,11% 1,10% 1,00% 0,94% 0,98% 0,92%
E-Trade 2,21% 2,90% 2,96% 2,38% 2,98% 2,87% 2,74% 2,86% 2,70%

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall transaksjoner desember
1 REC 56.331
2 Yara 40.265
3 Norsk Hydro 22.742
4 Seadrill 21.048
5 XACT Derivat BULL 19.346
6 Petroleum Geo-Services 18.369
7 XACT Derivat BEAR 17.416
8 Statoil 13.440
9 RCL 13.433
10 Sevan Marine 12.817

Vedlegg 3: Mest nettokjøpt/solgt på Oslo Børs via internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Nettokjøpt i desember Nettosolgt i desember
XACT Derivat 1 Tandberg -84.571.940
1 BULL 88.416.163 XACT Derivat
2 Yara 82.761.212 2 BEAR -64.979.302
3 REC 76.580.018 Norwegian
Reservoir 3 Property -52.617.557
Exploration 4 Algeta -44.142.596
4 Tech. 49.639.430 Marine
5 RCL 46.979.391 5 Harvest -43.768.531

Filer