2012-04-02

Private aksjesparere positive til aksjemarkedet igjen

Børsåret startet veldig sterkt i januar og februar, men har stanget i taket og falt litt tilbake i mars. Til tross for dette har den reduserte usikkerheten og de fallende svingningene på børsen i mars lokket private aksjesparere til å forlate trygge bankkontoer og igjen sette penger i aksjemarkedet.


Optimismen har fått feste utover mars måned og det ble nettokjøpt aksjer via Nordnet, Netfonds, Skandiabanken og Saxo Privatbank for 153 millioner kroner.

– Etter en periode med solid børsoppgang har Oslo Børs vist visse svakhetstegn i mars, og enkelte privatpersoner spekulerte ved inngangen til måneden i en korreksjon. Kinesisk vekstbrems og en sterk oljepris har tynget børsen og verdensøkonomien, men uten å generere de ekstreme kursfallene. De små nedturene i mars kombinert med styrken markedet har vist den siste tiden har bidratt til at private aksjesparere vil inn i markedet igjen, sier Sissel Olsvik Vammervold, Spareøkonom i Nordnet Bank.

Aktivitetsnivået i Nordnet, Netfonds, Skandiabanken og Saxo Privatbank gikk noe tilbake i forhold til i februar. Det var ca. 400 tusen transaksjoner i mars og det ble omsatt aksjer for 17,6 milliarder kroner. I februar ble det gjort 438 tusen transaksjoner og omsetningen var 19,8 milliarder.

– I takt med at resultatsesongen har ebbet ut har aktiviteten til privatpersoner på børsen også falt noe tilbake. Det har vært til dels nyhetsfattig og det har ikke skjedd noe dramatisk på makrofronten – som i sum har ført til en roligere måned på børsen. Store svingninger i enkeltaksjer har allikevel trukket opp tradingen noe, slik at måneden ender på et snitt av de siste måneders aktivitet, sier Sissel Olsvik Vammervold.

De mest populære aksjene i mars var Statoil og Norsk Hydro, mens Xact Derivat Bear og RCL ble mest solgt.

-Private aksjesparere har i mars skiftet fra selskapsfokus til makrofokus. De er for tiden opptatt av det som skjer i Europa, veksten i kinesisk økonomi, oljeprisutviklingen og dens innvirkning på veksten i verden, sier Sissel Olsvik Vammervold.

– Handelsmønsteret i mars viser at privatpersoner posisjonerer seg for oppgang igjen. Bull-produkter kjøpes og Bear-produkter selges. Olje og oljeservice er godt representert både på kjøps- og salgssiden, men i sum kjøpes det mer innenfor disse to sektorene i kjølvannet av den høye oljeprisen. Det har vært mye aktivitet i aksjer som Frontline og DNO som til dels har steget og falt kraftig i mars, avslutter Sissel Olsvik Vammervold.

 Kilde: Nordnet og Oslo Børs | For ytterligere informasjon, kontakt Sissel Olsvik Vammervold, Nordnet Norge, +47 907 82 282, sissel.olsvik.vammervold@nordnet.no

 
Vedlegg 1
: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, Saxo-Privatbank og Skandiabanken siste 13 måneder (kilde: Oslo Børs)

TRANSAKSJONER: Oslo Børs Nordnet Netfonds Saxo-Privatbank Skandiabanken Nettokjøp*
Mars 11 3 783 012 5,76 % 2,53 % 1,37 % 1,40 % -363
April 11 2 647 900 5,37 % 2,51 % 0,91 % 1,27 % 698
Mai 11 3 513 878 5,35 % 2,39 % 1,04 % 1,22 % -417
Juni 11 3 290 188 4,97 % 2,10 % 1,14 % 1,06 % -144
Juli 11 3 132 828 4,92 % 2,07 % 1,17 % 0,97 % -5
Aug 11 5 516 662 5,23 % 2,52 % 0,72 % 1,33 % -212
Sept. 11 4 494 068 5,19 % 2,36 % 0,59 % 1,05 % 78
Okt. 11 4 323 888 5,45 % 2,72 % 0,57 % 1,26 % 13
Nov. 11 4 562 362 5,39 % 2,44 % 0,60 % 1,17 % -104
Des. 11 3 303 488 5,04 % 2,74 % 0,47 % 1,32 % -292
Jan. 12 4 002 834 5,24 % 2,95 % 0,41 % 1,38 % 566
Feb. 12 4 670 294 5,21 % 2,55 % 0,28 % 1,34 % -367
Mars 12 4 283 174 4,99 % 2,41 % 0,23 % 1,24 % 153

*Nettokjøp/salg hos Nordnet, Netfonds, Saxo-Privatbank og Skandiabanken i millioner kroner
 

OMSETNING: Oslo Børs* Nordnet Netfonds Saxo-Privatbank Skandiabanken
Mars 11 311 595 620 4,32 % 2,27 % 1,95 % 0,91 %
April 11 206 836 030 4,06 % 2,20 % 1,22 % 0,83 %
Mai 11 270 311 920 3,32 % 1,91 % 1,29 % 0,75 %
Juni 11 222 695 600 3,90 % 1,83 % 1,57 % 0,63 %
Juli 11 171 279 720 3,84 % 1,92 % 1,20 % 0,84 %
Aug 11 310 462 320 4,62 % 2,34 % 0,92 % 0,93 %
Sept. 11 243 608 500 5,00 % 2,63 % 0,73 % 0,73 %
Okt. 11 238 459 270 4,96 % 2,70 % 0,67 % 0,97 %
Nov. 11 242 454 790 5,00 % 2,45 % 0,79 % 0,78 %
Des. 11 163 822 060 4,48 % 2,60 % 0,68 % 0,84 %
Jan. 12 207 477 400 4,38 % 2,96 % 0,55 % 0,95 %
Feb. 12 234 009 420 4,50 % 2,59 % 0,38 % 0,98 %
Mars 12 218 308 300 4,56 % 2,31 % 0,24 % 0,80 %

*Tall i tusen

 
Vedlegg 2:
De mest kjøpte/solgte/handlede aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i mars.

Mest handlet Mest solgt Mest kjøpt
Aksje Trans. Aksje Nettosalg Aksje Nettokjøp
1 REC 23 737 Xact Derivat Bear -191 509 540 Statoil 112 475 169
2 Yara 18 950 RCL -163 240 509 Norsk Hydro 70 245 755
3 Frontline 17 444 Storebrand -46 870 524 REC 67 625 328
4 Marine Harvest 17 321 DNO -23 522 994 Xact Derivat Bull 45 890 830
5 Xact Derivat Bear 15 194 Frontline -15 674 459 PGS 42 887 348
6 RCL 14 972 DNB -14 018 467 Seadrill 32 294 772
7 DNO 13 666 Telenor -12 394 856 Funcom 28 128 538
8 Norsk Hydro 13 538 Schibsted -10 687 150 Yara 26 950 149
9 Statoil 13 308 Hurtigruten -9 195 212 EMGS 22 190 261
10 PGS 12 318 Statoil Fuel & Retail -7 957 528 Golden Ocean 17 024 757

* Nettokjøp/salg defineres som alle kjøp i en aksje fratrukket alle salg i en aksje. Et positivt tall angir nettokjøp, mens et negativt tall angir nettosalg. Tallene inkluderer handler via Nordnet, Netfonds, Saxo-Privatbank og Skandiabankens kunder.

 
Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 405,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at
www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Filer

Bilder