2013-11-01

Private dumper aksjer på «all time high»

Kursrekord på Oslo Børs har utløst et betydelig salg av aksjer fra private investorer. Oktober har vært en sterk børsmåned med en oppgang for Oslo Børs Hovedindeks på 4,8%, og oppgangen så langt i år er nå på 21,41%. I løpet av måneden passerte børsen forrige kursrekord fra 2007 og satte en ny «all time high» på 537,63 poeng. Private investorer har benyttet anledningen til å ta gevinst, og foretatt et betydelig nettosalg av aksjer.


 Det er alltid hyggelig når børsen setter en ny topp. Det tok 6 år og 2 måneder å passere forrige topp denne gangen, men vi kom dit. Det er et synlig bevis på de børsnoterte selskapenes evne til å skape verdier over tid og at langsiktighet lønner seg i aksjemarkedet, sier Karl Oscar Strøm, Spare- og Investeringsøkonom i Nordnet.

I sum har kundene til Nordnet, Netfonds og Skandiabanken solgt ut aksjer for nesten 400 millioner kroner i oktober, noe som er det desidert største nettosalget så langt i år, og det største siden august i fjor.  

 Det er ikke uvanlig å se salg av aksjer når tidligere topper passeres, og det oppfattes som rasjonelt av den enkelte investor. Men det er samtidig vanskelig å argumentere for at det er store kjøp blant norske privatinvestorer som har drevet kursene opp til disse nivåer. Aksjekursene drives i hovedsak av impulser fra utlandet, sier Strøm. Aktiviteten i antall handler er også god, og på nivå med de beste måneder fra de siste to år. Det ble dog ingen rekord på aktiviteten i oktober. Vi får nøye oss med å feire rekorden på kursene, sier Karl Oscar Strøm

Blant de mest solgte enkeltaksjene finner vi Gjensidige og DNB. Disse aksjene har hatt en meget sterkt utvikling med oppgang på hhv. 48,6% og 59,6% inkludert utbytte i år, og satte begge kursrekorder etter å ha lagt frem sterke kvartalstall denne måneden. Mest nettokjøpte verdipapir er XACT Derivat Bear, et børshandlet fond som stiger i verdi dersom børsen faller.

 Vi ser altså et generelt nettosalg av aksjer og gevinstsikring i selskaper som har vært bredt eiet og har vært blant årets vinnere. Samtidig ser vi at Bull-fondet selges og Bear er på kjøpstoppen. Dette er et spekulativt veddemål på en korreksjon i markedet. Vi får se om den kommer, sier Strøm.
 

Vedlegg 1: De mest kjøpte/solgte/handlede aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i oktober hos Nordnet, Netfonds og Skandiabanken.

MEST HANDLET Antall transaksjoner
REC Silicon   20 735
Marine Harvest   17 208
Noreco   13 965
Norwegian Air Shuttle   12 175
Norsk Hydro   11 046
DNO   10 305
REC Solar   9 323
Storebrand   8 885
Petroleum Geo-Services   8 265
Yara   7 702
MEST KJØPT Nettokjøp MEST SOLGT Nettosalg
Xact Derivat Bear   35 589 484 Norwegian Air Shuttle   -70 561 267
Opera   27 615 086 Orkla   -65 167 182
Marine Harvest   24 887 274 Gjensidige   -55 365 156
Telenor   20 647 918 Statoil   -54 870 380
Fred. Olsen Energy   16 792 196 DNB   -49 758 225
Subsea 7   15 880 629 DNO   -43 049 797
BW Offshore   12 693 481 REC   -42 018 191
Höegh LNG   11 492 522 Yara   -40 776 033
Aker Solutions   10 717 312 Xact Derivat Bull   -38 543 668
Austevoll   9 691 786 Seadrill   -33 290 674

* Nettokjøp/salg defineres som alle kjøp i en aksje fratrukket alle salg i en aksje. Et positivt tall angir nettokjøp, mens et negativt tall angir nettosalg.

For mer informasjon, kontakt: Karl Oscar Strøm, Spare- og investeringsøkonom, 922 19 068
|karl.oscar.strom@nordnet.no | Twitter: @KarlNordnet

Nordnet is a Nordic online bank with about 470,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We provide services that simplifies savings and loans. With a modern and smart approach, we focus on active savers. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.