2007-07-02

Private investorer aktive på Oslo Børs i juni

Handelen hos aktørene som driver med ren Internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds, E-Trade og Skandiabanken, endte på 275.511 transaksjoner i juni og handelsvolumet endte på 27,9 mrd. Dette tilsvarer en økning i antall transaksjoner på 4,8% sammenlignet med forrige måned. I mai var sammenlignbare tall 262.871 transaksjoner og 25,2 mrd. i volum. Sammenlignet med juni i fjor tilsvarer tallene en nedgang på 18,9% målt i antall transaksjoner.

Internettmeglerne stod for 15,13% av antall transaksjoner og 5,54% av volumet på Oslo Børs i juni. Nordnet er største megler på Oslo Børs i juni med en markedsandel på 9,23% målt i antall transaksjoner.

”De private investorene er fortsatt svært aktive på Oslo Børs, som viste styrke i juni og satte nye rekorder. Privatinvestorene har med andre ord ikke tatt sommerferie enda”, sier daglig leder Lars Thorstensen i Nordnet Norge.

”Blant de mest populære aksjene ser vi at GGS har tatt steget opp som en av de mest handlede aksjene, og det skyldes nok nyhetsstrømmen rundt selskapet som blant annet tiltrekker seg flere daytradere enn tidligere”, sier Lars Thorstensen videre.

DNO og GGS mest populære i juni

DNO og GGS var de mest populære enkeltaksjene i juni med henholdsvis 18.587 og 16.831 transaksjoner. De ti mest populære aksjene i juni blant privatinvestorer var

DNO, GGS, REC, Golden Ocean Group, Marine Harvest, Altinex, Simtronics, Fast Search & Transfer, SeaDrill og CanArgo. Se vedlagte tabeller for oversikt over antall transaksjoner i de mest populære aksjene omsatt via internett i juni.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Lars Thorstensen, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333009, +47 92821704, lars.thorstensen@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk.

Antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q2-2006 Q3-2006 Q4-2006 Q1-2007 Q2-2007 Juni-07
Nordnet 234 180 163 481 170 199 213 918 151 954 168 071
Netfonds 101 397 70 137 70 930 96 746 71 246 79 800
Skandiabanken 38 052 22 181 22 209 29 010 22 065 25 661
E-Trade* 1 979

* Alle handler fra E-Trade er hentet fra tickerkode DIF på Oslo Børs. E-
Trade startet handel i juni.

Markedsandel antall
transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q2-2006 Q3-2006 Q4-2006 Q1-2007 Q2-2007 Juni-07
Nordnet 13,86% 12,47% 11,50% 10,90% 9,18% 9,23%
Netfonds 6,00% 5,35% 4,79% 4,93% 4,30% 4,38%
Skandiabanken 2,25% 1,69% 1,50% 1,48% 1,33% 1,41%
E-Trade 0,11%

Markedsandel målt i antall transaksjoner per
måned Oslo Børs
Apr- Mai- Jun-
Okt-06 Nov-06 Des-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07 07 07 07
Nordnet 11,87% 11,64% 10,91% 11,52% 10,79% 10,37% 9,12% 9,18% 9,23%
Netfonds 4,87% 4,82% 4,68% 5,22% 4,84% 4,71% 4,16% 4,33% 4,38%
Skandiabanken 1,41% 1,51% 1,60% 1,53% 1,54% 1,36% 1,23% 1,33% 1,41%
E-Trade 0,11%

Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo
Børs
Okt- Nov- Des- Jan- Feb-
06 06 06 07 07 Mar-07 Apr-07 Mai-07 Jun-07
Nordnet 3,80% 4,06% 3,54% 3,78% 3,71% 3,79% 3,15% 3,05% 3,52%
Netfonds 1,72% 1,77% 1,54% 1,76% 1,83% 1,94% 1,55% 1,49% 1,68%
Skandiabanken 0,26% 0,31% 0,33% 0,29% 0,35% 0,32% 0,27% 0,27% 0,31%
E-Trade 0,03%

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall transaksjoner juni
1 DNO 18 587
2 GGS 16 831
3 REC 13 775
4 Golden Ocean Group 9 870
5 Marine Harvest 9 071
6 Altinex 8 679
7 Simtronics 6 116
8 Fast Search & Transfer 6 018
9 SeaDrill 5 957
10 CanArgo 5 945

Filer