2012-06-01

Private investorer trosset elendig maibørs

Usikkerheten økte og børsen falt med nesten 9 prosent i mai. Fersk statistikk fra Nordnet viser at privatpersoner trosset den elendige maibørsen og lastet opp med aksjer, men handelsaktiviteten var på lave nivåer. 


Private investorer gjorde 279.846 transaksjoner og omsatte aksjer for 11,5 milliarder via Nordnet, Netfonds og Skandiabanken i mai. Til tross for at handelsaktiviteten har falt kraftig er kjøpelysten og risikoviljen fortsatt til stede blant privatpersoner på børs.

– Handelsaktiviteten målt i antall handler steg 19 prosent sammenlignet med april, men er 31 prosent lavere enn i første kvartal. De daglige svingningene på Oslo Børs har økt kraftig den siste tiden, og vanligvis bidrar dette til flere handler, sier daglig leder i Nordnet Bank, Anders Skar.

Skar stiller seg litt undrende til det lave aktivitetsnivået og forklarer det med at dette er tredje året på rad hvor man får servert dårlige nyheter fra et kriserammet Hellas og Sør Europa. Det kan virke som om de private investorene har blitt immune mot dårlig nytt fra Europa og dermed velger å sitte stille i båten, sier han.

Til tross for synkende aktivitet så har ikke den siste tids uro skremt privatpersoner fra å nettokjøpe aksjer for tredje måned på rad.

– Selv om uroen og antall pessimister på børsen har økt de siste månedene har ikke dette vært nok til å skremme privatpersoner ut av aksjemarkedet. Februar er eneste måned så langt i år hvor privatpersoner har solgt mer aksjer enn de har kjøpt, og hittil i år har vi kjøpt aksjer for knappe 1,2 milliarder kroner. Likevel må jeg innrømme at risikoviljen og troen på markedet testes i disse dager. Det er mange som holder pusten og venter på ytterligere nyheter fra Europa og bekreftelser på at verdensøkonomien utvikles i positiv retning, sier Anders Skar i Nordnet.

Yara og Storebrand var de mest kjøpte aksjene i mai, mens RCL og pessimistfondet Xact bear ble mest solgt.

– Selv om Yara og Storebrand er de mest kjøpte i mai er det oljeservice som har vært mest populært i mai. Sju av ti selskaper på listen over de mest kjøpte i mai er oljeserviceaksjer. Privatpersoner har lenge vært positive til sektoren, men valgte å selge ut i april, for så å komme tilbake igjen i mai. Dette henger sammen med at oljeprisen har falt kraftig og trukket ned oljeservicesektoren. Mange av oljeserviceaksjene har blitt billigere, og tro på stigende oljepris har lokket de private investorene tilbake til sektoren, sier Anders Skar i Nordnet.

De mest kjøpte oljeserviceaksjene i mai var Aker Solutions, PGS, Songa Offshore, Subsea 7, Seadrill, Fred. Olsen Energy og EMGS. 

Kilde: Nordnet og Oslo Børs | For ytterligere informasjon, kontakt Anders Skar, Nordnet Norge, +47 959 222 77, anders.skar@nordnet.no


Vedlegg 1: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, og Skandiabanken siste 13 måneder (kilde: Oslo Børs. NB! Saxo Privatbank er nå ekskludert fra statistikken på grunn av liten omsetning.)

Vedlegg 2: De mest kjøpte/solgte/handlede aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i mai. 

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 420,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Filer

Bilder