2011-05-19

Private selger gull og kjøper aksjer.

Et sterkt råvaremarked med til tider ekstreme svingninger har fått privatpersoner til å se over sine posisjoner. Statistikk fra Nordnet Bank viser at private investorer har kvittet seg med gull til fordel for eksponering mot aksjer i april. 


Privatpersoner har solgt børsnoterte produkter som følger gullprisen i april. Gull sees fortsatt på som en trygg havn i et urolig aksjemarked, og salget i april tyder på et mer optimistisk markedssyn hos privatpersoner. Listen over de mest kjøpte og solgte børsnoterte fondene i april forsterker dette, og det er helt tydelig at de private investorene er posisjonert for en oppgang på Oslo Børs. De to mest kjøpte fondene i april var nemlig DnB NOR og Handelsbankens Bull-fond som stiger med OBX-indeksen. På listen over de mest solgte fondene finner vi motsvarende Bear-fond fond, også fra DnB NOR og Handelsbanken.

– Det er tydelig at den private investoren er bull på markedet nå. Frykten fra mars har sluppet taket og de private investorene har i april hoppet ned fra gjerdet og inn i markedet, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank Norge.

Tror på fortsatt oppgang i sølvprisen
Privatpersoner har i 2011 for alvor fått øynene opp for spekulasjon i sølvprisen. Den ekstreme prisoppgangen på sølv har lokket private investorer til råvaremarkedet. Siden 2009 har sølvprisen steget fra ca 15$/ounce til ca 50$/ounce. Den 25.april var prisen for sølv 49.79 dollar/ounce etter den største prisoppgangen på en måned siden 1987. Sølvprisen har steget med over 300 % siden februar 2010, men de siste ukene har sølvprisen falt til kjelleren.

– Listen over de mest populære råvarene inneholder flere instrumenter som følger sølvprisen. Vi ser at de private investorene fortsatt håper på en oppgang i sølvprisen, og det var nok dessverre en del som brente seg på den kraftige korreksjonen vi var vitne til i begynnelsen av mai, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank Norge.

Men tror oljeprisen skal ned
Mens de private tror på økning i sølvprisen tror de at vi nå ser slutten på den kraftige oljeprisoppgangen. De private kjøper nemlig bear-sertifikater som stiger når oljeprisen faller, og de selger bull-sertifikater som stiger med oljeprisen.

– Det har vært mye fokus på oljeprisen, og markedet har vært dominert av nyheter om uroligheter i Midt-Østen og Nord-Afrika, samt kjernekraftkatastrofen i Fukushima. Det er vanskelig å svare på hvordan dette påvirker oljeprisen på lang sikt, men vår statistikk viser at de private oljeinvestorene enten er fornøyde med avkastningen på sine oljeinvesteringer, eller er usikre på videre oppgang, sier Anders Skar.

Statistikken som presenteres baseres på Nordnets 52.500 kunder i Norge i aprilmåned. Se vedlegg for de mest populære børsnoterte fondene og de mest populære råvarene i april.

Kilde: Nordnet | For ytterligere informasjon, kontakt: Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 233 330 16, +47 959 222 77 – anders.skar@nordnet.no

Vedlegg 1: De 10 mest kjøpte/solgte børsnoterte fondene (ETF’er) i april:

MEST NETTOKJØPT (APRIL) MEST NETTOSOLGT (APRIL)
1.  XACT DERIVAT BULL 1.  XACT DERIVAT BEAR
2.  DnB NOR OBX DERIVAT BULL 2.  EETF-ISHARES TURKEY
3.  DB X-TRAC. MSCI BRAZIL 3.  XACT OBX
4.  ISHARES NORTH AMERICA 4.  DNB NOR OBX
5.  DB X-TRA. KOREA 5.  PT ULTRSHRT SP500 PS
6.  XACT OILSERVICE 6.  DB X-TRA.DJ STO.600 FOOD & BEVERAGES
7.  MARKET VECTORS JUNIOR GOLD MINERS 7.  XACT BULL
8.  TEUCRIUM CORN FUND 8.  SPDR Gold Trust
9.  LYXOR ETF INDIA 9.  DnB NOR OBX DERIVAT BEAR
10.  SPDR S&P 500 10.  DB X-TRACKERS RUSSIAVedlegg 2: De 10 mest kjøpte/solgte råvarene (ETN’er) i april:

MEST NETTOKJØPT (APRIL) MEST NETTOSOLGT (APRIL)
1.  BEAR OLJE HA 1.  BULL HVETE H
2.  BEAR OLJE X4 C 2.  BEAR EL H
3.  BEAR GULL DNM 3.  BULLOILSERVICEH
4.  BULL SILVER X4 C 4.  OPEN END CERTIFIKAT GULL
5.  BULL SILVER H 5.  BULL OLJE X4 C
6.  BEAR BRENT DNM 6.  BULL GULL H
7.  OEV SØLV ABN 7.  BULL OLJE HA
8.  BULL EL DNM 8.  OPEN END CERTIFIKAT SILVER
9.  BULL OLJE X3 H 9.  BULL GULL X3 H
10.  BEAR SILVER X4 C 10.  BULL OLJE H

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 372.000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and, Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Filer