2022-04-01

Private sparere fortsetter å kjøpe olje og gassaksjer med begge hendene

Krigen i Ukraina er fortsatt på alles lepper gjennom mars måned og inn i april. Selv om det har vært tegn til diplomatiske samtaler ser det fortsatt ut til å dra ut i tid. Som en konsekvens av dette har det ført til fortsatt høye råvarepriser og nok en god måned på Oslo Børs.

Private investorer hos nettmegleren Nordnet omsatte aksjer for 40,5 milliarder kroner i mars og netto ble det kjøpt 108 millioner kroner. TGS Nopec troner på toppen over de mest kjøpte aksjene, med et nettokjøp på 385 millioner. Equinor topper salgslisten, med et nettosalg på 158 millioner kroner.

  • Mars måned ble nok en måned der Oslo Børs relativt til andre børser gjorde det bra. I en forferdelig situasjon som en krig er, vil investorer og markedet flykte til selskaper som tilbyr produksjon av olje og gass. Her er igjen Oslo Børs en het kandidat, og dette har vi fått et særskilt godt bilde av de siste dagene.
  • TGS Nopec er den mest kjøpte aksjen. Jo lengre oljeprisen holder seg på høye nivåer, jo mer sannsynlig er det at det settes i gang ny leting etter olje. Her er TGS en het kandidat gitt at selskapet er kapitallett, og har evnen til å snu seg rundt fort om det skulle bli en økt oppdragsmengde.
  • Samtidig selger våre kunder Equinor. Dette tror jeg har med å gjøre at aksjen har steget kraftig de siste månedene og inntjeningen er kanskje på så høye nivåer at man velger å tro at dette er en topp, sier Mads Johannesen, investeringsøkonom i Nordnet.

Børsmåneden mars har vært en hektisk måned med tegn til bedring i makroøkonomien. Selv om vi har sett tegn til bedring i samtalene mellom Ukraina og Russland, fastholdes det fortsatt sterke fronter. I tillegg til dette har verdens sentralbanker varslet offensive rentebaner for å stagge en vedvarende høy inflasjon. Dette har ført til at «verdens viktigste» rente, 10 årig statsobligasjon USA har steget 24 prosent så langt denne måneden og har nå bikket 2,3 prosent. Vi har også sett store bevegelser i de korte rentene som har ført til at flere og flere snakker om invertert rentekurve og at dette kan være starten på en fremtidig resesjon. Med et vedvarende høyt inflasjonspress har ikke sentralbankene noe annet valg enn å sette opp rentene og dette vil som kjent dempe økonomisk vekst. Foreløpig har vi derimot bare sett et lite lettelsesrally på verdens børser etter at man aner en mulig løsning på krigen i Ukraina.

Videre vil vi i løpet av den neste ukene få kvartalstall fra de første tre månedene av 2022. Som vi har sett har de økonomiske dataene falt litt i det siste, mye grunnet en stadig økende inflasjon. Det skal bli interessant å se hva de ulike logistikk, matvare og råvareselskapene har å si til situasjonen vi finner oss i og hvilke vedvarende konsekvenser dette vil ha for selskapene og ikke minst oss som sluttbrukere. I følge ulike estimater så forventes det en inntjeningsvekst på 4,8 prosent for selskapene på S&p-500 indeksen. Om dette stemmer er det den laveste inntjeningsveksten siden 2020. Med høyere inflasjon og svakere inntjening blant selskapene vil markedet søke med lupe etter hva de ulike toppsjefene og bransjeaktørene vil si om fremtiden for sine respektive selskap og bransjer.

  • Oljeprisen er opp 3 prosent for måneden, men ned hele 12 prosent siste uken. Dette skjer etter at USA nå vurderer å slippe ut opp mot 1 million fat per dag i markedet for å bøte på situasjonen vi i dag ser.

I løpet av mars har Nordnets kunder solgt unna råvareselskaper som har steget mye, og kjøpt råvareaksjer som enda ikke har fått det kursløftet som Equinor og Aker BP har hatt. Her kan man nevne TGS Nopec og Vår Energi.

  • Et annet selskap som våre kunder har fattet interesse for igjen den siste måneen er Aker Horizons. Selskapet har etter et tungt år gjort stadig flere grep mot å posisjonere seg innenfor den grønne energibølgen. Porteføljen av grønne aksjer vokser stadig og på sikt er det gode odds for at noen av de vil lykkes. Dette tror jeg også våre kunder ser, og kjøper aksjen, sier Mads Johannesen, Investeringsøkonom i Nordnet.

På salgstoppen troner Equinor, Aker BP og Kitron som de mest solgte aksjene i mars måned.

  • Felles for alle disse selskapene er at de har steget relativt mye det siste året som har ført til at det sannsynligvis er gevinstsikring som gjøres for å plassere pengene i andre selskaper som kan gjøre det bra fremover, avslutter Mads Johannesen, investeringsøkonom i Nordnet.

Mest kjøpte aksjer

Selskap Kjøp i kroner
TGS ASA 385 908 107
VÅR ENERGI ASA 105 452 401
AKER HORIZONS ASA 79 984 641
SCHIBSTED SER. A 63 373 015
KONGSBERG GRUPPEN 56 632 555
KAHOOT! ASA 54 738 906
STOREBRAND 50 010 529
TELENOR 48 342 501
ORKLA 40 137 004
REC SILICON 38 244 789

Mest solgte aksjer

Selskap Salg i kroner
EQUINOR -158 310 590
AKER BP -150 976 526
KITRON -83 189 159
MOWI -78 624 658
MPC CONTAINER SHIPS -74 875 523
FRONTLINE -67 623 565
GOLDEN OCEAN GROUP -55 496 907
AUTOSTORE HOLDINGS LTD. -52 800 909
NORSK HYDRO -52 095 730
WALLENIUS WILHELMSEN -51 696 164

Mest omsatte

Selskap Omsatt i kroner
40 525 804 755
EQUINOR 4 751 851 013
AKER BP 2 225 481 933
REC SILICON 1 591 558 501
VÅR ENERGI ASA 1 543 953 083
NORSK HYDRO 1 437 735 225
MPC CONTAINER SHIPS 1 088 059 516
INTEROIL EXPLORATION AND PRODUCTION 807 548 002
GOLDEN OCEAN GROUP 789 755 935
KAHOOT! ASA 703 831 720
DNO 658 120 769

For mer informasjon, kontakt:
Mads Johannesen, Investeringsøkonom Nordnet Norge, tel. 936 583 83
E-mail: mads.johannesen@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.