2007-06-01

Privathandeln på börsen ökar inte trots stark börsutveckling

Under maj månad låg antalet avslut kvar på ungefär samma nivåer som i
april. Nordnets kunder gjorde på samtliga marknader 643 883 avslut i
aktier, warranter och optioner. Det motsvarar 30 661 avslut per börsdag.

”Jämfört med maj förra året, som var en månad med extremt hög aktivitet,
minskade det totala antalet avslut per dag med 25 procent. Vi ser dock
ökningar i Finland och Tyskland, vilket är glädjande”, säger VD Klas
Danielsson.

”Börsutvecklingen i världen är stark och många börser befinner sig på
rekordnivåer. Börsintroduktionerna strömmar fram. Privatpersonernas
aktieintresse är trots detta inte på topp. Vi tycker våra kunder är
mycket kloka som tar det lite försiktigt efter en så lång börsuppgång”,
säger Klas Danielsson.

Nordnet maj-07 Årlig apr-07 mar-07 feb-07 jan-07 maj-06
förändring
maj-06-
maj-07
Sverige 258 527 -35% 265 203 345 479 394 073 371 162 400 049
Norge 134 050 -55% 131 497 207 866 211 141 229 802 296 698
Danmark 110 115 -9% 88 495 118 560 121 299 117 376 120 867
Finland 44 616 73% 42 758 53 128 41 659 39 516 25 827
Tyskland 87 791 5% 83 831 98 861 96 050 88 434 84 046
Luxemburg 8 784 -36% 9 686 13 021 13 351 10 410 13 795
Totalt 643 883 -32% 621 470 836 915 877 573 856 700 941 282

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader
för samtliga kunder under maj-07, april-07, mars-07, februari-07,
januari-07 och maj-06. Källa: Nordnet

Snitt per börsdag i maj 30 661
Snitt per börsdag i april 31 074
Snitt per börsdag i mars 38 042
Snitt per börsdag i februari 43 879
Snitt per börsdag i januari 38 941
Snitt per börsdag maj 2006 40 925

Tabell: Genomsnittligt antal avslut per dag under maj-07, april-07,
mars-07, februari-07, januari-07 och maj-06. Genomsnitt per dag är
beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då
de svenska, norska, danska, finska eller tyska börserna var öppna.
Källa: Nordnet

Filer