2008-09-01

Privatpersoner mindre aktive på Oslo Børs i august

Handelen hos aktørene som driver med ren internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds, E-Trade og Skandiabanken, endte på 355.937 transaksjoner i august og handelsvolumet endte på 30,5 mrd. Internettmeglerne stod for 15,32% av antall transaksjoner og 9,08% av volumet på Oslo Børs i august. SEB var største megler på Oslo Børs i august med en markedsandel på 8,93% målt i antall transaksjoner.

”Vi ser en klar tendens til at privatpersoner er mindre aktive på børsen nå enn tidligere i år. Vanligvis er aktiviteten høyere i augustmåneder sammenlignet med julimåneder siden sommerferien er over, men ser vi på utviklingen fra juli til august kan vi se en reduksjon i antall transaksjoner på 1,3%. Sammenligner vi antall transaksjoner i august med snittet for 2008 ser vi en nedgang på 21,2%. Et urolig og nervøst marked preget av høy volatilitet, og ikke minst høye renter, bidrar til at risikoviljen blant privatpersoner reduseres og flere heller velger å sitte med penger på konto eller i rentefond”, sier daglig leder Anders Skar i Nordnet Bank.

Yara mest handlet og mest kjøpt blant privatpersoner i august

Yara var den mest populære enkeltaksjen i august med 35.875 transaksjoner. De ti mest populære aksjene blant privatinvestorer i august var Yara, StatoilHydro, REC, Questerre, Golden Ocean Group, DNO, Crew Gold Corporation, Norse Energy, Seadrill og Xact Derivat Bear.

De fem enkeltaksjene privatpersoner kjøpte mest målt i kroner i august var Yara, Seadrill, Petroleum Geo-Services, Golden Ocean Group og Norsk Hydro. De fem enkeltaksjene privatpersoner solgte mest målt i kroner i august var StatoilHydro, Telenor, Orkla, Frontline og REC.

”Yara var den mest populære aksjen i august både i forhold til antall handler, og målt i nettokjøp. Kursen på Yara har svingt veldig mye i sommer og dette har tiltrukket daytraderne som spekulerer i kortsiktige svingninger i aksjen. Kursen på aksjen har falt 27% fra toppnoteringen i juni og mange privatpersoner har brukt sommeren til å kjøpe seg opp i Yara som også var den netto nest mest kjøpte aksjen i juli”, forteller Anders Skar i Nordnet Bank.

Se vedlagte tabeller for oversikt over antall transaksjoner i de mest populære aksjene omsatt via internett og mest nettokjøpt og nettosolgt i august.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs.
For ytterligere informasjon, kontakt:
Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016, +47 95922277, anders.skar@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk.

Antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q2-2007 Q3-2007 Q4-2007 Q1-2008 Q2-2008 August-08
Nordnet 151 954 197 474 204 952 264 255 236 684 196 896
Netfonds 71 246 91 125 94 570 136 676 108 334 86 194
Skandiabanken 22 065 29 168 28 795 46 147 37 766 25 966
E-Trade* 12 000 26 102 44 111 59 695 46 881
* Alle handler fra E-Trade er hentet fra tickerkode DIF på Oslo Børs.
E-Trade startet handel i august 2007.

Markedsandel antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q2-2007 Q3-2007 Q4-2007 Q1-2008 Q2-2008 August-08
Nordnet 9,18% 9,24% 8,78% 9,81% 9,34% 8,47%
Netfonds 4,30% 4,26% 4,05% 5,07% 4,27% 3,71%
Skandiabanken 1,33% 1,37% 1,23% 1,71% 1,49% 1,12%
E-Trade 0,56% 1,12% 1,64% 2,36% 2,02%

Markedsandel målt i antall transaksjoner per måned Oslo Børs
Des-07 Jan-08 Feb-08 Mars-08 April-08 Mai-08 Juni-08 Juli-08 Aug-08
Nordnet 8,68% 9,46% 10,12% 9,98% 9,67% 9,51% 8,80% 7,40% 8,47%
Netfonds 4,28% 4,95% 5,23% 5,06% 4,80% 4,37% 3,61% 3,37% 3,71%
Skandia-
banken 1,54% 1,61% 1,74% 1,86% 1,57% 1,72% 1,16% 1,07% 1,12%
E-Trade 1,20% 1,29% 1,68% 2,17% 2,20% 2,29% 2,59% 1,85% 2,02%

Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo Børs
Des-07 Jan-08 Feb-08 Mars-08 April-08 Mai-08 Juni-08 Juli-08 Aug-08
Nordnet 3,77% 4,57% 4,86% 4,62% 4,14% 4,39% 4,52% 4,11% 4,47%
Netfonds 2,08% 2,71% 3,01% 2,78% 2,26% 2,45% 2,02% 2,13% 2,30%
Skandia-
banken 0,38% 0,41% 0,49% 0,55% 0,43% 0,37% 0,30% 0,36% 0,38%
E-Trade 0,55% 0,88% 1,09% 1,34% 1,39% 1,70% 2,03% 1,67% 1,66%

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall transaksjoner august
1 Yara 35.875
2 StatoilHydro 27.108
3 REC 24.355
4 Questerre 23.607
5 Golden Ocean Group 22.197
6 DNO 15.212
7 Crew Gold Corporation 12.000
8 Norse Energy 10.634
9 Seadrill 10.343
10 Xact Derivat Bear 10.342

Vedlegg 3: Mest nettokjøp/solgt på Oslo Børs via internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Nettokjøpt i august
1 Yara 112.777.461
2 Seadrill 85.628.765
3 PGS 70.210.244
4 Golden Ocean Group 66.210.210
5 Norsk Hydro 42.565.058

Nettosolgt i august
1 Statoil -82.646.209
2 Telenor -70.073.929
3 Orkla -62.103.849
4 Frontline -60.728.067
5 REC -53.091.008

Filer