2009-03-02

Privatpersoner nettokjøpte aksjer for sjette måned på rad

Privatpersoner fortsetter å dominere Oslo Børs, og har på ingen måte
forlatt markedet til tross for usikkerhet og store svingninger. I
februar nettokjøpte private sparere aksjer for 321 millioner kroner.
Dette er faktisk sjette måned på rad at privatpersoner nettokjøper
aksjer på Oslo Børs, forteller Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank.

Handelen hos aktørene som driver med ren internetthandel på det norske
markedet, Nordnet, NetFonds, E-Trade og Skandiabanken, endte på 522.525
transaksjoner i februar og handelsvolumet endte på 33,6 mrd.
Internettmeglerne stod for 22,2 % av antallet transaksjoner og 16,6 % av
volumet på Oslo Børs i februar. Nordnet Bank var for andre måned på rad
største megler på Oslo Børs både målt i antall transaksjoner og volum
med en markedsandel på henholdsvis 12,6 % og 9,2 %.

Aktiviteten blant privatpersoner var noe lavere i februar enn i januar,
men sammenligner vi med februar i fjor kan vi se en økning i antall
transaksjoner på 5,5 %, opplyser Skar videre.

REC mest populær i februar
REC var den mest populære enkeltaksjen i februar med 56.257
transaksjoner. De ti mest populære aksjene blant privatpersoner målt i
antall transaksjoner i februar var REC, Yara, Xact Derivat Bear, Xact
Derivat Bull, Golden Ocean Group, StatoilHydro, Seadrill, Telenor, PGS
og Norsk Hydro.

De fem enkeltaksjene privatpersoner kjøpte mest målt i kroner i februar
var REC, Telenor, Fred Olsen Energy, Golden Ocean Group og RCL. Mens de
fem enkeltaksjene privatpersoner solgte mest målt i kroner i februar var
Seadrill, Aker Solutions, Storebrand, DnB Nor og Marine Harvest.

REC var både aksjen med flest transaksjoner og den mest kjøpte blant
privatpersoner i februar. Vi ser at aksjen er populær blant de
kortsiktige som forsøker å utnytte de ekstreme sviningene i aksjen, men
også blant private sparere med et lengre investeringsperspektiv som har
kjøpt seg opp i aksjen etter det store kursfallet i februar, avslutter
Skar.

Se vedlagte tabeller for oversikt over antall transaksjoner i de mest
populære aksjene omsatt via internett og mest nettokjøpt og nettosolgt i
februar.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs.
For ytterligere informasjon, kontakt:
Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016, +47 95922277,
anders.skar@nordnet.no
Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk.

Antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q4-2007 Q1-2008 Q2-2008 Q3-2008 Q4-2008 Feb-09
Nordnet 204 952 264 255 236 684 243 300 382 092 297 330
Netfonds 94 570 136 676 108 334 101 242 152 767 115 023
Skandiabanken 28 795 46 147 37 766 33 390 68 421 50 433
E-Trade 26 102 44 111 59 695 61 891 107 955 59 739

Markedsandel antall
transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q4-2007 Q1-2008 Q2-2008 Q3-2008 Q4-2008 Feb-09
Nordnet 8,78% 9,81% 9,34% 8,51% 12,16% 12,64%
Netfonds 4,05% 5,07% 4,27% 3,54% 4,86% 4,89%
Skandiabanken 1,23% 1,71% 1,49% 1,17% 2,18% 2,14%
E-Trade 1,12% 1,64% 2,36% 2,16% 3,44% 2,54%

Markedsandel målt i antall transaksjoner per
måned Oslo Børs
Juni- Juli- Aug- Sept-
08 08 08 08 Okt-08 Nov-08 Des-08 Jan-09 Feb-09
Nordnet 8,80% 7,40% 8,47% 9,35% 10,82% 13,37% 12,96% 13,01% 12,64%
Netfonds 3,61% 3,37% 3,71% 3,56% 4,42% 5,24% 5,15% 5,44% 4,89%
Skandiabanken 1,16% 1,07% 1,12% 1,27% 1,98% 2,30% 2,37% 2,26% 2,14%
E-Trade 2,59% 1,85% 2,02% 2,49% 3,10% 4,01% 3,28% 3,22% 2,54%

Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo
Børs
Juni- Juli- Aug- Sept- Okt-
08 08 08 08 08 Nov-08 Des-08 Jan-09 Feb-09
Nordnet 4,52% 4,11% 4,47% 5,31% 6,56% 8,62% 7,88% 9,40% 9,15%
Netfonds 2,02% 2,13% 2,30% 2,07% 2,56% 3,29% 3,16% 4,06% 3,64%
Skandiabanken 0,30% 0,36% 0,38% 0,44% 0,67% 0,93% 0,99% 1,07% 1,00%
E-Trade 2,03% 1,67% 1,66% 2,08% 2,71% 3,99% 2,99% 3,69% 2,85%

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall transaksjoner februar
1 REC 6.257
2 Yara 45.681
3 Xact Derivat Bear 41.331
4 Xact Derivat Bull 40.928
5 Golden Ocean Group 39.952
6 StatoilHydro 27.884
7 Seadrill 24.190
8 Telenor 22.300
9 PGS 20.174
10Norsk Hydro 14.105

Vedlegg 3: Mest nettokjøpt/solgt på Oslo Børs via internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Nettokjøpt i februar
1 REC 114.671.081
2 Telenor 108.815.297
3 Fred Olsen Energy 36.200.666
4 Golden Ocean Group 18.718.433
5 RCL 17.126.409

Nettosolgt i februar
1 Seadrill -30.760.877
2 Aker Solutions -22.828.737
3 Storebrand -18.222.923
4 DnB Nor -16.969.141
5 Marine Harvest -11.913.784

Filer