2013-09-02

Privatpersoner på børs: Ikke skremt av uro i markedene.

August ble en svak måned på Oslo Børs med en nedgang på 0,2 prosent. Selv om omsetningen tok seg opp fra juli er den fortsatt på historisk lave nivåer. Privatpersoner på børs har økt aktiviteten og lastet opp med aksjer etter hvert som uroen i markedet har tiltatt.


-Optimismen fra sommeren holdt seg til midten av august, men deretter økte nervøsiteten og uroen som følge av bekymringer for situasjonen i Egypt og Syria samt uttalelser fra den amerikanske sentralbanken om raskere nedtrapping av stimulanser. Privatpersoner på børs har trosset uroen og økt både aktiviteten og kjøpene i siste halvdel av august, forteller daglig leder Anders Skar i Nordnet.

Det totale antallet transaksjoner på Oslo Børs endte på i underkant av 3 millioner i august. En økning på 7 prosent sammenlignet med juli. Blant private aksjekunder hos Nordnet, Netfonds og Skandiabanken økte antall handler med 14 prosent sammenlignet med forrige måned og 33 prosent sammenlignet med august i fjor. I tillegg til økt aktivitet så har også den tiltagende uroen og børsfallet i siste halvdel av august fristet privatpersoner til å nettokjøpe aksjer for 102 millioner.

– Uroen i markedet skremmer ikke privatpersoner. Vi ser snarere tegn til økt risikovilje i siste halvdel av august, sier Anders Skar i Nordnet.

Flyselskapet Norwegian og lakseprodusenten Marine Harvest er for andre måned på rad de mest populære aksjene å kjøpe blant privatpersoner i aksjemarkedet. Cruiseselskapet RCL er den nest mest solgte aksjen for andre måned på rad, kun slått av Statoil. REC var den soleklart mest handlede aksjen.

– Norwegian og Marine Harvest har begge utviklet seg positivt så langt i år, men falt tilbake de siste par tre månedene. Norwegian er ned 16,7 prosent siste måned og Marine Harvest er ned 4,3 prosent. Kursfallet har lokket til seg mange kjøpere som gikk glipp av kursfesten i starten av året, sier Anders Skar i Nordnet.

– I Statoil derimot er det lenge siden det har vært antydninger til kursfest. Tålmodigheten blant private aksjonærer til oljegiganten begynner å bli tynnslitt etter lang tid med flat og til dels negativ utvikling. Når aksjen nå gjorde et byks på 5,2 prosent i august har mange benyttet muligheten til å selge seg ned eller ut, sier Anders Skar i Nordnet.

Vedlegg 1: De mest kjøpte/solgte/handlede aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i august hos Nordnet, Netfonds og Skandiabanken.

MEST HANDLET Antall transaksjoner
REC   35 335
Marine Harvest   15 540
Norwegian Air Shuttle   14 998
Northland Resources   14 872
Eitzen Chemical   11 438
Interoil Exploration   11 097
Avocet Mining   10 154
American Shipping   9 815
Yara   8 675
Statoil   7 920
MEST KJØPT Nettokjøp MEST SOLGT Nettosalg
Norwegian Air Shuttle   97 920 550 Statoil   -75 196 140
Marine Harvest   72 735 241 RCL   -40 957 882
Yara   72 258 764 PGS   -31 441 917
EMGS   23 738 086 Subsea 7   -30 941 260
Norsk Hydro   23 191 094 Seadrill   -21 805 132
Northland Resources   22 811 338 Storebrand   -21 177 454
Interoil Exploration   20 103 538 REC   -20 465 604
American Shipping   18 152 434 Golden Ocean   -9 109 527
Xact Derivat Bear   15 070 638 Schibsted   -7 062 201
DNO   9 619 272 Bakkafrost   -7 036 346

* Nettokjøp/salg defineres som alle kjøp i en aksje fratrukket alle salg i en aksje. Et positivt tall angir nettokjøp, mens et negativt tall angir nettosalg. 

Vedlegg 2: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, og Skandiabanken siste 13 måneder

TRANSAKSJONER: Oslo Børs Nordnet Netfonds Skandiabanken Nettokjøp (MNOK)
aug. 12 3 003 148 4,59 % 2,51 % 1,18 % -119
sep. 12 3 209 180 4,26 % 2,28 % 1,12 % -97
okt. 12 3 440 296 3,99 % 1,95 % 0,87 % 11
nov. 12 3 233 754 4,45 % 2,42 % 1,08 % 112
des. 12 2 495 848 5,18 % 2,83 % 1,35 % -55
jan. 13 3 228 162 6,11 % 3,61 % 1,44 % -38
feb. 13 3 122 938 5,80 % 3,02 % 1,42 % 118
mar. 13 2 668 786 5,86 % 2,78 % 1,47 % -80
apr. 13 3 190 004 5,77 % 2,76 % 1,46 % -134
mai. 13 2 750 208 5,55 % 2,92 % 1,51 % -300
jun. 13 2 965 816 5,06 % 2,66 % 1,42 % 176
Jul. 13 2 768 122 5,66 % 3,06 % 1,72 % -221
Aug. 13 2 951 738 6,52 % 2,99 % 1,68 % 102
OMSETNING Oslo Børs (TNOK) Nordnet Netfonds Skandiabanken
aug. 12 123 937 420 3,97 % 2,64 % 0,93 %
sep. 12 150 478 650 3,45 % 2,19 % 0,77 %
okt. 12 145 949 870 3,52 % 1,94 % 0,63 %
nov. 12 132 224 170 3,42 % 2,36 % 0,72 %
des. 12 101 146 520 3,72 % 2,64 % 0,85 %
jan. 13 150 381 690 4,20 % 3,29 % 0,94 %
feb. 13 141 837 350 4,19 % 2,94 % 0,94 %
mar. 13 126 273 660 3,86 % 2,58 % 0,95 %
apr. 13 148 244 720 4,13 % 2,58 % 1,07 %
mai. 13 140 633 400 3,76 % 2,56 % 1,08 %
jun. 13 139 111 860 3,83 % 2,56 % 1,05 %
Jul 13 117 292 520 4,43 % 2,97 % 1,46 %
Aug. 13 133 281 780 4,50 % 2,80 % 1,18 %

For mer informasjon, kontakt:
Anders Skar, daglig leder, 959 222 77
E-mail: anders.skar@nordnet.no | Twitter: @AndersNordnet

Nordnet is a Nordic online bank with about 467,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We provide services that simplifies savings and loans. With a modern and smart approach, we focus on active savers. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.