2011-11-01

Privatpersoner på Oslo Børs – Tror ikke krisen er over.

Til tross for den beste oktobermåneden på Oslo Børs siden 2003, med en oppgang på over 10 prosent, er privatpersoner fortsatt skeptiske til aksjemarkedet.


– Markedet ser nå et lys i den mørke gjeldstunnelen etter at politikerne endelig klarte å bli enig om et løsningsforslag på Hellasproblemet og rekapitaliseringen av europeiske banker. Når selskapene i tillegg leverer gode kvartalstall, har den verste dommedagsfølelsen sluppet taket og løftet verdens børser i oktober. Til tross for positive nyheter og børsoppgang er private investorer fortsatt avventende og skeptiske til aksjemarkedet, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Bank.

De private aksjesparerne hos Nordnet, Netfonds, Saxo-Privatbank og Skandiabanken nettokjøpte aksjer for 12,9 millioner i oktober. Selv om nettokjøpet i seg selv er lite sørger de store svingningene til fortsatt høy aktivitet blant privatpersoner på børsen. I sum gjorde privatpersoner 432 tusen transaksjoner og omsatte aksjer for 22 milliarder i oktober. Dette tilsvarer en markedsandel på henholdsvis 10 % og 9,3 % målt i transaksjoner og volum. Sammenlignet med september er dette en økning på 4,6 %, og sammenlignet med oktober i fjor en økning på 3,8 % målt i antall transaksjoner.

Ser vi på handelsmønsteret er det tydelig at de private aksjeinvestorene frykter at børsen skal falle tilbake. I oktober har privatpersoner hamstret bearfond til den store gullmedaljen. Dette er fond som stiger i verdi når Oslo Børs faller. Listen over de mest populære aksjene kjøpt i oktober domineres av flere energi- og oljerelaterte selskaper, med Statoil, PGS og Det Norske oljeselskap på topp.

– God utvikling i oljeprisen og positive nyheter rundt funn i Nordsjøen i oktober har bidratt til mye fokus på olje og energiselskaper. Spesielt Statoil og Det Norske oljeselskap har vært attraktive investeringer hos privatpersoner. På listen over de mest kjøpte finner vi også de to store taperne det siste året, Norske Skog og Frontline. Begge selskapene er ned ca 80 % det siste året, og risikovillige privatinvestorer spekulerer nå på at bunnen er nådd, sier Anders Skar.

På listen over de mest solgte aksjene i oktober er det en større spredning i selskaper og sektorer, men det pessimistiske markedssynet gjenspeiles også her. Den mest solgte aksjen i oktober er optimistfondet Xact Derivat Bull som stiger 2 prosent når Oslo Børs stiger 1 prosent.

– Det er en underliggende pessimistisk tone i de private investeringene nå. De kjøper verdipapirer som satser på børsfall, og lemper ut aksjer som gjør det bra når børsen går bra. Alle aksjene på listen over de mest solgte i oktober har steget i løpet av måneden, og de private velger å sikre gevinster i forkant av et forventet børsfall i tiden som kommer, sier Anders Skar.
 

Kilde: Nordnet og Oslo Børs | For ytterligere informasjon, kontakt Anders Skar, Nordnet Norge, +47 959 222 77, anders.skar@nordnet.no
 

Vedlegg 1: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, Saxo-Privatbank og Skandiabanken siste 13 måneder (kilde: Oslo Børs)

TRANSAKSJONER: Oslo Børs Nordnet Netfonds Saxo-Privatbank Skandiabanken Nettokjøp*
Okt.10 3 115 936 7,72 % 2,95 % 1,18 % 1,52 % 4
Nov. 10 3 463 738 7,91 % 3,20 % 0,93 % 1,93 % 559
Des. 10 2 767 222 7,74 % 3,36 % 0,81 % 2,04 % -1055
Jan. 11 3 556 970 7,04 % 2,98 % 0,72 % 1,83 % 1275
Feb. 11 3 486 572 6,48 % 2,84 % 0,95 % 1,81 % -88
Mars 11 3 783 012 5,76 % 2,53 % 1,37 % 1,40 % -363
April 11 2 647 900 5,37 % 2,51 % 0,91 % 1,27 % 698
Mai 11 3 513 878 5,35 % 2,39 % 1,04 % 1,22 % -417
Juni 11 3 290 188 4,97 % 2,10 % 1,14 % 1,06 % -144
Juli 11 3 132 828 4,92 % 2,07 % 1,17 % 0,97 % -5
Aug 11 5 516 662 5,23 % 2,52 % 0,72 % 1,33 % -212
Sept. 11 4 494 068 5,19 % 2,36 % 0,59 % 1,05 % 77,7
Okt. 11 4 323 888 5,45 % 2,72 % 0,57 % 1,26 % 12,9
*Nettokjøp/salg hos Nordnet, Netfonds, Saxo-Privatbank og Skandiabanken i millioner kroner 
 
 
OMSETNING: Oslo Børs* Nordnet Netfonds Saxo-Privatbank Skandiabanken
Okt.10 293 854 760 5,54 % 2,63 % 1,40 % 0,97 %
Nov. 10 321 169 130 5,30 % 2,65 % 1,01 % 1,05 %
Des. 10 235 240 100 5,61 % 2,98 % 0,91 % 1,13 %
Jan. 11 312 688 190 4,96 % 2,56 % 0,89 % 1,06 %
Feb. 11 325 494 202 4,94 % 2,55 % 1,17 % 1,03 %
Mars 11 311 595 620 4,32 % 2,27 % 1,95 % 0,91 %
April 11 206 836 030 4,06 % 2,20 % 1,22 % 0,83 %
Mai 11 270 311 920 3,32 % 1,91 % 1,29 % 0,75 %
Juni 11 222 695 600 3,90 % 1,83 % 1,57 % 0,63 %
Juli 11 171 279 720 3,84 % 1,92 % 1,20 % 0,84 %
Aug 11 310 462 320 4,62 % 2,34 % 0,92 % 0,93 %
Sept. 11 243 608 500 5,00 % 2,63 % 0,73 % 0,73 %
Okt. 11 238 459 270 4,96 % 2,70 % 0,67 % 0,97 %

*Tall i tusen
 

Vedlegg 2: De mest kjøpte/solgte/handlede aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i okt.

Mest handlet Mest solgt Mest kjøpt
Aksje Trans. Aksje Nettosalg Aksje Nettokjøp
1 Xact Derivat Bear   42 535 Xact Derivat Bull   -61 364 191 Xact Derivat Bear   174 479 497
2 REC   33 409 RCL   -59 286 768 Statoil   91 302 341
3 Yara   29 120 Yara   -58 537 155 PGS   71 507 249
4 Norsk Hydro   27 179 Seadrill   -45 398 944 Det norske oljeselskap   59 271 579
5 PGS   23 031 Telenor   -40 113 768 DnB OBX Derivat Bear   9 515 052
6 Xact Derivat Bull   15 821 DNO   -25 874 780 Kværner   7 430 337
7 RCL   15 564 REC   -25 315 701 Norske Skog   6 902 981
8 Statoil   13 370 Norsk Hydro   -24 496 658 Frontline   6 213 503
9 DnB NOR   13 311 Komplett   -22 994 572 DnB NOR   5 490 604
10 DNO   12 078 Algeta   -22 549 015 Orkla   5 302 512

* Nettokjøp/salg defineres som alle kjøp i en aksje fratrukket alle salg i en aksje. Et positivt tall angir nettokjøp, mens et negativt tall angir nettosalg. Tallene inkluderer handler via Nordnet, Netfonds, Saxo-Privatbank og Skandiabankens kunder.

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 394,700 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

 

 

Filer