2009-09-01

Privatpersoner på vei tilbake til børsen i august

- Aktiviteten blant private aksjesparere og tradere økte med 19,3 % målt i antall transaksjoner og med 41,2 % målt i omsatt volum sammenlignet med juli. Dette er en større økning enn børsen generelt hvor antall transaksjoner kun økte med 7,7 % og volumet med 20,8 %, forteller Anders Skar Daglig leder i Nordnet Norge.

Privatkunder hos Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabanken gjorde 494.900 transaksjoner og omsatt aksjer for 36,7 milliarder i august. Dette tilsvarer 19,5 % av antallet transaksjoner og 16,6 % av volumet på Oslo Børs. Nordnet Bank var største megler på Oslo Børs målt i antall transaksjoner med en markedsandel på 11,2 %. SEB var største megler målt i omsatt volum med en markedsandel på 8,9 %.

Privatpersoner ser gjødslet oppside i Yara

– Privatpersoner opprettholdt sitt positive markedssyn og fortsatte å kjøpe aksjer også i august. Totalt nettokjøpte privatpersoner via internett aksjer for i overkant av 300 millioner i august, forteller Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank.

Aller størst tro har privatpersoner på Yara hvor de nettokjøpte aksjer over 200 millioner. De fem mest populære aksjene å kjøpe blant privatpersoner i august var Yara, REC, Seadrill, Opera og Telenor.

– Det er første gangen vi finner Opera på listen over de mest kjøpte aksjene. Dette skyldes i hovedsak at det store kursfallet i slutten av august tiltrakk seg mange private investorer, sier Skar.

Tradet OBX-aksjer i august

De ti mest populære aksjene blant privatpersoner målt i antall transaksjoner i august var REC, XACT Derivat BEAR, Norsk Hydro, XACT Derivat BULL, Seadrill, Yara, PGS, StatoilHydro, Aker Solutions og Telenor.

– Med fortsatt relativ lav omsetning på Oslo Børs blir det automatisk slik at de mest transaksjonsintensive og kortsiktige investorene handler mest i OBX aksjer hvor det er enkelt å gå inn og ut av aksjene. Tradere tiltrekkes jo av svingninger og høyt volum, avslutter Skar.

Se vedlagte tabeller for oversikt over antall transaksjoner i de mest populære aksjene omsatt via internett og mest nettokjøpt og nettosolgt i august.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs.
For ytterligere informasjon, kontakt:
Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016, +47 95922277, anders.skar@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk.

Antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q2-2008 Q3-2008 Q4-2008 Q1-2009 Q2-2009 August-09
Nordnet 236 684 243 300 382 092 319 272 330 158 285 119
Netfonds 108 334 101 242 152 767 126 038 126 559 106 085
Skandiabanken 37 766 33 390 68 421 53 261 56 861 47 035
E-Trade 59 695 61 891 107 955 69 533 65 046 56 661

Markedsandel antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q2-2008 Q3-2008 Q4-2008 Q1-2009 Q2-2009 August-09
Nordnet 9,34% 8,51% 12,16% 12,80% 12,68% 11,22%
Netfonds 4,27% 3,54% 4,86% 5,05% 4,86% 4,17%
Skandiabanken 1,49% 1,17% 2,18% 2,14% 2,18% 1,85%
E-Trade 2,36% 2,16% 3,44% 2,79% 2,50% 2,23%

Markedsandel målt i antall transaksjoner per måned Oslo Børs
Des-08 Jan-09 Feb-09 Mars-09 Apr-09 Mai-09 Juni-09 Juli-09 Aug-09
Nordnet 12,96% 13,01% 12,64% 12,73% 12,23% 12,95% 12,75% 9,94% 11,22%
Netfonds 5,15% 5,44% 4,89% 4,80% 4,81% 5,01% 4,74% 3,92% 4,17%
Skandiabanken 2,37% 2,26% 2,14% 1,99% 2,12% 2,33% 2,08% 1,91% 1,85%
E-Trade 3,28% 3,22% 2,54% 2,56% 2,16% 2,60% 2,66% 1,79% 2,23%

Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo Børs
Des-08 Jan-09 Feb-09 Mars-09 Apr-09 Mai-09 Juni-09 Juli-09 Aug-09
Nordnet 7,88% 9,40% 9,15% 9,52% 8,81% 8,50% 8,57% 7,36% 8,79%
Netfonds 3,16% 4,06% 3,64% 3,55% 3,48% 3,47% 3,34% 3,37% 3,75%
Skandiabanken 0,99% 1,07% 1,00% 0,94% 1,03% 1,05% 0,93% 1,11% 1,10%
E-Trade 2,99% 3,69% 2,85% 2,73% 2,21% 2,90% 2,96% 2,38% 2,98%

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall transaksjoner august
1 REC 44.039
2 XACT Derivat BEAR 42.901
3 Norsk Hydro 39.383
4 XACT Derivat BULL 36.611
5 Seadrill 29.412
6 Yara 26.843
7 PGS 23.278
8 StatoilHydro 18.586
9 Aker Solutions 17.423
10 Telenor 14.238

Vedlegg 3: Mest nettokjøpt/solgt på Oslo Børs via internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Nettokjøpt i august
1 Yara 211.563.471
2 REC 74.905.517
3 Seadrill 46.583.901
4 Opera 41.788.424
5 Telenor 27.891.441

Nettosolgt i august
1 StatoilHydro -67.431.062
2 Aker Solutions -48.380.489
3 Schibsted -31.760.445
4 Orkla -25.879.069
5 XACT Derivat BULL -19.797.677

Filer