2009-06-01

Privatpersoners aktiehandel i maj: Splittrat inför sommaren

Maj 2009 bjöd på mycket hög aktivitet på börsen och kursuppgång med ett par procent. Privatspararna nettoköpte aktier, och hos Nordnet var de mest köpta bolagen Ericsson, Meda och Trelleborg. På säljsidan hittar vi tre svenska storbanker.

– Under maj månad ser vi ett säljtryck i finansaktier med både SEB, Nordea och Swedbank på topp tio-listan över mest sålda aktier, säger Johan Tidestad, Sverigechef på Nordnet. Bankaktier, liksom olja och råvaror, har en fantastisk tremånadersperiod bakom sig med i flera fall fördubblade kurser. Försäljningarna tror jag är en kombination av vinsthemtagningar och en viss oro för bolagens framtida utveckling. Det finns fortfarande ett stort mått av otrygghet i att äga bankaktier som jag tror kommer att sitta i ett tag.

Listorna över mest köpta och sålda aktier under maj ger annars intrycket av att privatspararna har en splittrad bild av börsens utveckling den närmaste tiden. Såväl konjunkturkänsliga som defensiva aktier finns på både köp- och säljsidan. Likaså har man delade uppfattningar om prisutvecklingen på råvaror – Lundin Mining finns på köpsidan medan vi hittar Boliden som tvåa på säljsidan.

– Börsen har en stark period bakom sig med en uppgång på 30% den senaste tremånadersperioden, och maj bjöd på ett par procents uppgång till, säger Johan Tidestad. Min tolkning av läget är att de svenska spararna i grunden är optimistiska om det ekonomiska läget, och att de anser att många bolag fortfarande är lågt värderade. Men vi går nu in i sommaren med normalt mindre likviditet och traditionellt inte så starka kursuppgångar. Detta i kombination med rädsla för en rekyl på den starka tremånadersperiod vi kommer ifrån leder till osäkerhet om börsens utveckling i det korta perspektivet.

Mest köpta aktier
1. Ericsson
2. Meda
3. Trelleborg
4. AstraZeneca
5. Volvo
6. Securitas
7. PA Resources
8. JM
9. Lundin Mining
10. Atlas Copco

Mest sålda aktier
1. SEB
2. Boliden
3. ABB
4. Nordea
5. Getinge
6. SCA
7. Peab
8. Swedbank
9. Sandvik
10. Millicom

Statistiken som presenteras baseras på Nordnets cirka 240.000 depåer under maj månad.

Filer