2010-04-06

REC rally blant private aksjesparere og tradere i mars

REC var den soleklare favoritten hos private aksjesparere og tradere i mars. På en rolig børsmåned med lav omsetning var det REC som stjal showet. Det viser månedsstatistikk fra Nordnet Bank.

Mens aktiviteten målt i antall handler via Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabanken falt med 7,1 prosent i mars, økte antall handler i REC aksjen via de rene internettmeglerne med 9,5 prosent. REC var den soleklart mest populære aksjen å handle i mars med 69.784 handler. Dette er over dobbelt så mange handler som nummer to på listen Yara med 28.398 handler i mars.

– Blant Nordnets kunder var REC den mest omsatte aksjen i 19 av 23 børsdager i mars. Årsaken til populariteten skyldes at aksjen er veldig likvid, ekstremt volatil, den reagerer raskt på rykter og nyheter, og er i tillegg attraktiv for forskjellige investortyper. Dette gjør den til en perfekt trading aksje, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank.

Men det er ikke bare daytraderne som kaster seg over REC. I februar nettokjøpte privatpersoner REC aksjer for 100 millioner, og i mars ble det kjøpt ytterligere REC aksjer for 56 millioner. I februar var REC den mest kjøpte aksjen, mens i mars må den se seg slått av Songa Offshore og Questerre.

– Mens de kortsiktige problemene i REC bidrar til svingninger og gjør den populær blant traderne, er det langsiktige potensialet attraktivt for de langsiktige investorene, sier Anders Skar.

Oslo Børs steg rundt 7,5 prosent i mars, og børsen er nå opp 1,4 prosent hittil i år. Men oppturen i mars var ikke nok til å riste nervøsiteten av de private aksjesparerne og investorene. I sum nettosolgte private aksjesparere aksjer for 297 millioner i mars, og den mest solgte aksjen var Yara.

– Vi ser at trenden fra januar og februar fortsetter. De private aksjesparerne selger aksjer, øker kontantandelen og reduserer belåningsgraden i aksjeporteføljene sine. Aksjesparerne har tatt et steg tilbake og har definitivt inntatt en mer skeptisk innstilling til aksjemarkedet, sier Anders Skar.

De rene internettmeglerne Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabanken gjorde 520.061 transaksjoner og omsatte aksjer for 35,7 milliarder i mars. Dette tilsvarer en markedsandel på 17,7 prosent målt i antall transaksjoner og 12,6 prosent målt i volum. Nordnet Bank var største meglerhus på Oslo Børs i mars målt i antall transaksjoner med en markedsandel på 10,5%.

Kilde: Nordnet / Oslo Børs
For ytterligere informasjon, kontakt: Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016,
+47 95922277, anders.skar@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabanken på
Oslo Børs siste 13 måneder (kilde: Oslo Børs)
Antall transaksjoner:

Oslo Børs Nordnet Netfonds E-Trade Skandiabanken
Mars-09 2 475 518 12,7 % 4,8 % 2,6 % 2,0 %
April-09 2 231 248 12,2 % 4,8 % 2,2 % 2,1 %
Mai-09 2 902 994 13,0 % 5,0 % 2,6 % 2,3 %
Juni-09 2 679 854 13,0 % 5,0 % 2,6 % 2,3 %
Juli-09 2 360 722 9,9 % 3,9 % 1,8 % 1,9 %
Aug-09 2 542 214 11,2 % 4,2 % 2,2 % 1,9 %
Sept-09 2 891 386 11,7 % 4,0 % 2,4 % 1,8 %
Okt-09 3 172 812 11,0 % 4,0 % 2,2 % 1,9 %
Nov-09 2 820 992 12,0 % 4,4 % 2,6 % 1,9 %
Des-09 2 401 914 11,0 % 4,3 % 2,5 % 1,9 %
Jan-10 3 236 736 11,4 % 4,2 % 1,9 % 1,9 %
Feb-10 3 138 196 10,9 % 3,6 % 1,8 % 1,6 %
Mars-10 2 944 578 10,5 % 3,8 % 1,4 % 2,0 %

Omsetning:

Oslo Børs* Nordnet Netfonds E-Trade Skandiabanken
Mars-09 211 657 460 9,5 % 3,6 % 2,7 % 0,9 %
April-09 208 421 710 8,8 % 3,5 % 2,2 % 1,0 %
Mai-09 325 672 490 8,5 % 3,5 % 2,9 % 1,1 %
Juni-09 291 829 060 8,5 % 3,5 % 2,9 % 1,1 %
Juli-09 182 981 280 7,4 % 3,4 % 2,4 % 1,1 %
Aug-09 221 103 600 8,8 % 3,8 % 3,0 % 1,1 %
Sept-09 284 468 810 8,5 % 3,2 % 2,9 % 1,0 %
Okt-09 345 282 170 7,5 % 3,1 % 2,7 % 0,9 %
Nov-09 287 637 260 8,4 % 3,3 % 2,9 % 1,0 %
Des-09 235 910 990 7,8 % 3,4 % 2,7 % 0,9 %
Jan-10 329 529 540 8,2 % 3,5 % 2,0 % 0,9 %
Feb-10 316 417 850 8,4 % 3,1 % 1,9 % 0,8 %
Mars-10 284 714 360 7,1 % 3,1 % 1,4 % 0,9 %

*Tall i tusen

Vedlegg 2: De mest kjøpte/solgte aksjene blant privatpersoner(kilde:
Oslo Børs og Nordnet)

Mest nettokjøpte aksjer i mars 2010 Mest nettosolgte aksjer i mars 2010

Aksje Nettokjøp Aksje Nettosalg
1 Songa Offshore 60.194.991 1 Yara -159439.562
2 Questerre 59.308.333 2 Statoil -89.742.565
3 REC 56.760.417 3 RCL -84.371.294
4 Kongsberg 4 Telenor -59.727.856
Automotive 55.509.966 5 Frontline -48.031.817
5 PGS 49.429.534 6 Norwegian
6 Marine Harvest 27.707.101 Property -47.556.730
7 Xact Derivat 7 Norsk Hydro -46.010.397
Bear 25.713.759 8 Xact Derivat
8 Eitzen Chemical 21.320.219 Bull -45.257.931
9 RXT 19.356.852 9 DNO -37.481.041
10 Hurtigruten 18.518.697 10 Crew Gold -34.936.415

* Nettokjøp/salg defineres som alle kjøp i en aksje fratrukket alle salg
i en aksje. Et positivt tall angir nettokjøp, mens et negativt tall
angir nettosalg.

Vedlegg 3: De mest populære aksjene å handle blant privatpersoner(kilde:
Oslo Børs og Nordnet)

Mest populær i mars 2010

Aksje Antall transaksjoner
1 REC 69.784
2 Yara 28.398
3 Norsk Hydro 25.095
4 XACT Derivat Bull 20.995
5 XACT Derivat Bear 19.345
6 Seadrill 18.754
7 Questerre 18.622
8 IGE 17.198
9 RXT 16.799
10 PGS 15.890

Filer