2007-03-01

Rekord i aktiehandel under februari

I februari 2007 gjorde Nordnets kunder på samtliga marknader 877 573
avslut i aktier, warranter och optioner. Det motsvarade ett nytt rekord
om 43 879 avslut per dag. Aldrig tidigare har den dagliga handeln under
en månad varit intensivare.

”Oron på börsen i slutet av februari ledde till mycket hög aktivitet på
världens börser. Den 27 februari slog vi också nytt rekord i antal
avslut under en enskild dag med 73 328 avslut”, säger VD Klas
Danielsson.

”Aktiviteten var hög på alla våra marknader. I februari har vi bland
annat slagit rekord i Finland fyra gånger vad gäller antal avslut under
en enskild dag. Rekordmånga avslut under enskilda dagar gjorde vi även i
Tyskland och Danmark”, säger Klas Danielsson.

Nordnets antal avslut per dag ökade med 33% i februari 2007 jämfört med
februari 2006. Samtliga av Nordnets marknader visar en god ökning.
Handeln var även hög i amerikanska och kanadensiska aktier där handeln i
de råvarurelaterade kanadensiska aktierna var mycket hög.

Nordnet Årlig feb-07 jan-07 dec-06 feb-06
förändring
feb-06 till
feb-07
Sverige 26% 394 073 371 162 298 213 312 204
Norge 30% 211 141 229 802 144 322 161 910
Danmark 48% 121 299 117 376 103 232 82 187
Finland 134% 41 659 39 516 28 867 17 781
Tyskland 23% 96 050 88 434 59 094 77 861
Luxemburg 28% 13 351 10 410 8 642 10 443
Totalt 33% 877 573 856 700 642 370 662 386

Tabell: Nordnets avslut på samtliga börser och marknader för samtliga
kunder under februari-07, januari-07, december-06 och februari-06.
Källa: Nordnet

Snitt per börsdag i februari 2007 43 879
Snitt per börsdag i januari 2007 38 941
Snitt per börsdag i december 2006 32 119
Snitt per börsdag februari 2006 33 119

Tabell: Genomsnittligt antal avslut per dag under februari -07, januari-
07, december-06 och februari-06. Genomsnitt per dag är beräknat som
totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då de svenska,
norska, danska, finska eller tyska börserna var öppna. Källa: Nordnet

Förytterligareinformationkontakta:
Klas Danielsson, VD och koncernchef, +46 8-506 330 21, +46 70-874 45 74,
klas.danielsson@nordnet.se

Filer