2009-12-04

Rekordaktive fondssparere i november

Det var rekordhøy aktivitet blant de private fondssparerne i november. Aldri tidligere har Nordnets fondskunder kjøpte og solgt fond for så mye som i november måned. Det viser fondsstatistikken som Nordnet Bank slipper i dag.

Selv om det ble kjøpt flere fondsandeler enn noen gang i november, ble det ingen ny nettokjøpsrekord. Dette skyldes at de private fondssparerne også solgte mer fond enn tidligere. Av alle fondshandler i november ble 95 % gjort i aksjefond, og 76 % var kjøpstransaksjoner. Omsettningen hos Nordnets private fondskunder økte med 24% sammenlignet med oktober, og det ble nettokjøpt fond for 21 millioner kroner.

– Den høye omsettningen i november skyldes blant annet en generell optimisme og tro på aksjemarkedet, flere vil spare og mer penger går til aksjefond. I tillegg ser vi at mange av kundene er aktive med sparepengene og bytter mellom fond. Kundene er bevisste og vurderer kontinuerlig risk/reward, og flytter pengene sine der de mener de tjener best nytte, sier Anders Skar daglig leder Nordnet Bank Norge.

Selger fremvoksende markeder og kjøper Norgefond
Det mest populære fondet å kjøpe blant Nordnets fondskunder i november var Warren Wicklund Norge. Dette er første gang i 2009 at Holberg Norge ikke topper listen. Seks av de ti mest populære fondene å kjøpe i november var Norgefond. På salgstoppen derimot finner vi seks av ti fond med investeringer i fremvoksende markeder.

– Det er helt tydelig at fondssparerne er mer skeptisk til investeringer i fremvoksende markeder nå. De selger fond som investerer i Øst-Europa og Kina, og kjøper fond som investerer i Norge. Det virker som om det er konsensus rundt et godt oppsidepotensial i Norge fremover, avslutter Skar.

Mest kjøpte fond: Mest solgte fond:
1. WARREN WICKLUND NORGE 1. SKAGEN HØYRENTE
2. HOLBERG NORGE 2. EAST CAPITAL ØST EUROPA
3. DNB NOR SMB 3. BLACK ROCK EMERGING EUROPE EQUITY
4. HOLBERG LIKVIDITET 4. CARNEGIE WORLDWIDE
5. DNB NOR NORGE I 5. JP MORGAN GREATER CHINA
6. ALFRED BERG HØYRENTE 6. ALFRED BERG KOMBI
7. BLACK ROCK LATIN AMERICA 7. DELPHI VEKST
8. DELPHI NORGE 8. DNB NOR AKTIV RENTE
9. HOLBERG NORDEN 9. JP MORGAN CHINA FUND
10. DNB NOR NORGE SELEKTIV I 10. FORTIS L EQUITY INDONESIA

Statistikken som presenteres baseres på Nordnets 44.000 kunder i Norge i november måned.

Kilde: Nordnet
For ytterligere informasjon, kontakt:
Anders Skar, +47 23333016, +47 95922277, anders.skar@nordnet.no

Filer