2013-08-02

Rekordaktive fondssparere i sommer.

Antallet småsparere som har gjort en fondshandel i sommer økte med 20 prosent i følge fondsstatistikk fra Nordnet Bank. 


Norske fondssparere har ikke bare ligget i hengekøyen eller slappet av under parasollen i sommer. De har også hatt tid til å se over fondsporteføljene sine.

– Fondsomsetningen i juli gikk riktignok litt ned sammenlignet med mai og juni, men er litt overraskende 6 prosent høyere enn snittet for året som helhet. I tillegg ser vi at antallet kunder som har vært logget inn på kontoen sin og gjort en handel økte markant fra juni. Med en stigende juli børs hadde jeg forventet at aktiviteten skulle falle, men vi ser faktisk at nesten 20 prosent flere kunder har handlet fond i sommer en snittet for året som helhet, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank.

I følge statistikken fra Nordnet øker også risikoappetitten til fondsspareren. Private fondssparere har i løpet av juli nettotegnet fond for tett oppunder 15 millioner kroner.

 Ikke bare øker de eksponeringen i juli, men de vekter også opp fondsporteføljen med aksjer til fordel for renter. Totalt er det nettosolgt rentefond for 24 millioner, mens det er nettokjøpt aksjefond for 43 millioner, forteller Anders Skar i Nordnet.

KLP topper listen over de mest kjøpte fondene i juli med KLP Pensjon og KLP Aksje Verden Indeks på henholdsvis første og andreplass, mens dere norske indeksfond er det fjerde mest kjøpte. På listen over de mest solgte fondene finner vi Holberg Likviditet, KLP Obligasjon Global og Alfred Berg Høyrente.

  Mest kjøpte fond
1.  KLP Pensjon
2.  KLP Aksje Verden Indeks
3.  Handelsbanken Høyrente
4.  KLP Aksje Norge Indeks
5.  Holberg Kreditt
6.  Franklin Biotech Disc. Fund
7.  Skagen M2
8.  Arctic High Return Class A
9.  JPMorgan Global Healthcare
10.  DNB Nordic Technology
1.  Holberg Likviditet
2.  KLP Obligasjon Global
3.  Alfred Berg Høyrente
4.  Allianz Thailand Equity
5.  Templeton Global Total Return Fund
6.  Alfred Berg Lang Obligasjon
7.  Danske Global Emerging Market
8.  Storebrand Rente+
9.  Odin Eiendom
10.  Danske Europe Focus
   Mest solgte fond
1.  Holberg Likviditet
2.  KLP Obligasjon Global
3.  Alfred Berg Høyrente
4.  Allianz Thailand Equity
5.  Templeton Global Total Return Fund
6.  Alfred Berg Lang Obligasjon
7.  Danske Global Emerging Market
8.  Storebrand Rente+
9.  Odin Eiendom
10.  Danske Europe Focus

For mer informasjon, kontakt:
Anders Skar, daglig leder, 959 222 77
anders.skar@nordnet.no

Nordnet is a Nordic online bank with about 467,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We provide services that simplifies savings and loans. With a modern and smart approach, we focus on active savers. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.