2007-02-01

Rekordaktivitet i januar på Oslo Børs for private investorer

Handelen hos de tre aktørene som driver med ren Internetthandel på det
norske markedet, Nordnet, NetFonds og Skandiabanken, endte på 364.192
transaksjoner i januar og handelsvolumet endte på 34,9 mrd. I desember
var antall transaksjoner 228.015 og volumet var 22,3 mrd.

Sammenlignet med desember i fjor er økningen i antall transaksjoner på
59,7% og økningen i volum på 56,5%. Sammenlignet med januar i fjor er
økningen i antall transaksjoner 15,3% og økningen i volum 7,0%. Tallene
i januar i fjor var 315.842 transaksjoner og 32,6 mrd. i volum.

Internettmeglerne stod for 18,27% av antall transaksjoner og 5,83% av
volumet på Oslo Børs i januar. Nordnet var største megler på Oslo Børs i
januar med en markedsandel på 11,52% målt i antall transaksjoner.

”Privatinvestorene er i tilbake på Oslo Børs og aktiviteten er svært høy
etter en relativt rolig desember måned. Det har aldri blitt gjennomført
så mange transaksjoner hos Internettmeglerne i en januarmåned før”, sier
daglig leder Lars Thorstensen i Nordnet Norge. ”Den store aktiviteten
blant privatpersoner i januar kan blant annet forklares med at Oslo Børs
har åpnet året sterkt, oljeprisen har beveget seg en del og det har vært
stor aktivitet i en del enkeltaksjer”, sier Lars Thorstensen.

DNO og Pan Fish mest populære i januar

DNO og Pan Fish var de mest populære enkeltaksjene i januar med
henholdsvis 35.906 og 34.326 transaksjoner. De ti mest populære aksjene
i januar blant privatinvestorer var DNO, Pan Fish, Simtronics, CanArgo,
Statoil, Golden Ocean Group, Altinex, Crew Gold Corporation, Ignis og
Rocksource. Se vedlagte tabeller for oversikt over antall transaksjoner
i de mest populære aksjene omsatt via Internett i januar.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Lars Thorstensen, daglig leder Nordnet Norge, +47 23333009, +47
92821704, lars.thorstensen@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk.

Antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q4-2005 Q1-2006 Q2-2006 Q3-2006 Q4-2006 Jan-07
Nordnet 154 897 195 457 234 180 163 481 170 199 229 496
Netfonds 66 366 84 718 101 397 70 137 70 930 104 107
Skandiabanken 22 424 32 403 38 052 22 181 22 209 30 589

Markedsandel antall
transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q4-2005 Q1-2006 Q2-2006 Q3-2006 Q4-2006 Jan-07
Nordnet 13,55% 13,82% 13,86% 12,47% 11,50% 11,52%
Netfonds 5,80% 5,99% 6,00% 5,35% 4,79% 5,22%
Skandiabanken 1,96% 2,29% 2,25% 1,69% 1,50% 1,53%

Markedsandel målt i antall transaksjoner per
måned Oslo Børs
Mai-06 Jun-06 Jul-06 Aug-06 Sep-06 Okt-06 Nov-06 Des-06 Jan-07
Nordnet 14,43% 13,21% 11,10% 13,24% 12,72% 11,87% 11,64% 10,91% 11,52%
Netfonds 6,27% 5,63% 5,12% 5,63% 5,24% 4,87% 4,82% 4,68% 5,22%
Skandia
banken 2,47% 1,92% 1,67% 1,82% 1,59% 1,41% 1,51% 1,60% 1,53%

Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo
Børs
Mai- Jun- Jul- Aug- Sep-
06 06 06 06 06 Okt-06 Nov-06 Des-06 Jan-07
Nordnet 5,54% 4,78% 4,18% 4,33% 4,05% 3,80% 4,06% 3,54% 3,78%
Netfonds 2,81% 2,31% 2,05% 2,05% 1,84% 1,72% 1,77% 1,54% 1,76%
Skandiabanken 0,60% 0,47% 0,39% 0,39% 0,32% 0,26% 0,31% 0,33% 0,29%

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall transaksjoner januar
1 DNO 35 906
2 Pan Fish 34 326
3 Simtronics 18 299
4 CanArgo 15 149
5 Statoil 11 861
6 Golden Ocean Group 10 687
7 Altinex 9 320
8 Crew Gold Corporation 8 288
9 Ignis 8 083
10 Rocksource 7 858

Filer