2008-08-01

Rekordhet juli månad hos Nordnet

Aktiviteten hos Nordnets kunder ökade med 17 procent i juli jämfört med juli 2007. Under månaden gjordes 799 113 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Luxemburg. Det motsvarar 34 744 avslut per börsdag.

”Det har varit den hetaste juli månaden i Nordnets historia. Antalet avslut ökade med 17 procent jämfört med juli 2007, och med 10 procent jämfört med förra månaden”, säger Carl-Viggo Östlund, VD på Nordnet.

Den största ökningen har varit i Finland och Sverige som ökade med 62 respektive 30 procent jämfört med juli 2007.

”Det turbulenta marknadsklimatet, rapportperioden och att fler kunder har tillgång till Internet även semestertider gjorde att många kunder fortsatte att handla även under juli månad”, säger Carl-Viggo Östlund.

Nordnet juli-08 årl förändr juni-08 maj-08 apr-08 juli-07
Sverige 329 113 30% 275 461 312 782 298 112 253 165
Norge 202 129 15% 217 429 250 133 256 129 176 056
Danmark 106 115 10% 95 090 113 493 108 529 96 292
Finland 79 740 62% 69 419 72 311 81 186 49 309
Tyskland 75 692 -25% 61 373 67 059 85 926 100 275
Luxemburg 6 324 -27% 5 365 7 649 8 114 8 665
Totalt 799 113 17% 724 137 823 427 837 996 683 762
Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder. Källa: Nordnet

Snitt per börsdag
Juli 2008 34 744
Juni 2008 34 483
Maj 2008 37 429
April 2008 38 091
Mars 2008 38 536
Februari 2008 46 281
Januari 2008 49 883
Juli 2007 31 080
Tabell: Genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då de svenska, norska, danska, finska eller tyska börserna var öppna. Källa: Nordnet

För mer information kontakta:
Carl-Viggo Östlund, VD, +46 8-506 330 30, +46 70 609 58 81,
carl-viggo.ostlund@nordnet.se

Filer